Vg1 Elektro og datateknologi

 På vg1 elektro og datateknologi vil du utvikle kompetanse til å utføre arbeid på dagens og framtidens elektriske systemer. Programfagene gir kompetanse knyttet til data- og kommunikasjonsteknologi og elektriske installasjoner, maskiner og anlegg. Du vil også få erfaring med å bygge, drifte og videreutvikle elektriske anlegg for å møte framtidige samfunnsbehov!

 

Opplæringen er både praktisk og teoretisk. Den praktiske delen foregår i egne elektroverksteder der du lærer å bruke sentrale verktøy og instrumenter. I tillegg vil du øve på å tolke tegninger, instruksjoner, regler og bygge forståelse for HMS. 

Kjerneelementene i faget er: 

-Komponenter, kretser og utstyr 

-Yrkesutøvelse

-Energi og miljø

-Kommunikasjon-, el-,  og maskinsikkerhet 

På vg1 vi du møte programfagene Elektroniske kretser og nettverk og Energi og styresystemer. I faget Yrkesfaglig fordypning(YFF) får du en smakebit av de ulike fagretningene det er mulig å velge innenfor utdanningsprogrammet. I tillegg har du fellesfagene engelsk, maturfag, matematikk og kroppsøving på timeplanen
 

Du kan lese mer om vg1 Elektro og datateknologi på vilbli.no

Til toppen