Vg2 Automatisering

Stadig flere oppgaver blir automatisert og utført av maskiner. Dette er fagfordypningen for deg som ønsker å forstå hvordan! Åssiden har en vg2-klasse med 15 elever i automatisering. Videre kan du også gjennomføre vg3 automasjonsfaget. 

 

Som elev på vg2 automatisering vil du utvikle kompetanse i energi-, styre- og reguleringssystemer. Faget forbereder elevene på arbeid innenfor automatiserte anlegg og installasjoner i landbasert og maritim industri, bygg, verdisikring, maskinbygging og tavleproduksjon. Elevene bygger kunnskap om hvordan automatisering benyttes i ulike samfunnsområder. De får også et bevisst forhold til samfunnets krav til effektiv produksjon, kvalitet og energieffektivitet der automatiseringssystemer inngår i løsningene.

Kjerneelementene i fagfordypningen er: 

-Automatisering og robotisering

-Energi, miljø og bærekraft 

-Maskiner, verktøy og materialer

-Produktutvikling og nyskaping

-Lover og forskrifter

Programfagene du møter heter Automatiseringssystemer og Elenergisystemer. Du vil også ha fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen. 

Du kan lese mer om vg2 Automatisering på vilbli.no