Vg2 Elenergi og ekom

  

 Åssiden har tre klasser i vg2 Elenergi og Ekom. Her lærer du å planlegge og utføre arbeid på elektriske og elektroniske anlegg, installasjoner, utstyr og maskiner. I programfagene bygger du kompetanse om elektronisk kommunikasjon og om hvordan dette inngår i anlegg, installasjoner og utstyr. Du får viktig kunnskap om bruk, overføring og fordeling av elektrisk energi. Som kvalifisert fagarbeider vil du jobbe med å bygge, drifte, vedlikeholde og videreutvikle elektriske og elektroniske løsninger som samfunnet etterspør.

Dette året jobber du med programfagene Elektronisk kommunikasjon og Elenergi og styresystemer. Du vil også møte fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving. 

Kjerneelementene i faget er: 

-Systemforståelse

-Yrkesutøvelse 

-Energi og miljø

-Ekom- og datasikkerhet

-Maskin- og elsikkerhet

Du kan lese mer om vg2 Elenergi og Ekom på vilbli.no