Vg2 Kulde-, og varmepumpe og ventilasjonsteknikk

 Åssiden har en klasse på 15 elever i faget vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

Elevene får kompetanse i gode løsninger for inneklima, folkehelse, energieffektive installasjoner og prosesskjøling. Gjennom programfagene bygger elevene systemforståelse setter de i stand til å foreta gode valg av ventilasjons-, varmepumpe- og kuldeløsninger. 

Som kvalifisert fagarbeider kan du bygge, drifte og videreutvikle ventilasjons-, varmepumpe- og kuldeanlegg for å møte samfunnets behov.

Programfagene du møter heter elenergi- og automatisering, kulde- og varmepumpeteknikk og ventilasjonsteknikk. I tillegg har du fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving. 

Kjerneelementene i faget er: 

-Energi og miljø 

-Systemforståelse 

-Yrkesutøvelse 

-Kvalitet og sikkerhet

Du kan lese mer om vg2 kulde- varmepume- og ventilasjonsteknikk på vilbli.no