Vg2 Aktivitør

Aktivitørfaget er et splitter nytt tilbud på Åssiden vgs høsten 2022! Som aktivitør skal du motivere og tilrettelegge til økt fysisk og sosial aktivitet for ulike brukergrupper! Målet er å skape en sunnere og mer aktiv livsstil som bidrar til økt mestringsfølelse og livsglede.

 

 

 

Både eldre, barn og mennesker med funksjonsnedsettelse har behov for et motiverende og tilpasset aktivitetstilbud i hverdagen. For noen betyr det mer fysisk aktivitet, for andre hobbyer som håndverk, spill eller kultur.

Som aktivitør vil du få god kjennskap til varierte aktiviteter av både fysisk, mental, sosial, kulturell, og åndelig art. Konkrete eksempler kan være gåturer, tilpasset hinderløype, turorientering, quiz, origami, balleker, brettspill eller deltakelse på kulturelle arrangementer som konsert, teater, messer osv.  

 

Skap mestring og hverdagsmagi!

Mange trenger også hverdagstrening med fokus på hva man kan få til på egenhånd! Av ulike årsaker kan hverdagsaktiviteter som matlaging, påkledning eller husvask være en utfordring for mange. God tilrettelegging og støtte på veien kan bidra til at flere kan mestre små og store ting i livet. Det gir bedre selvtillit, økt selvstendighet og mer livskvalitet for den enkelte. Kanskje kan du være den som motiverer og legger til rette for at mennesker som trenger det kan ta små skritt og få oppleve flere glimt av hverdagsmagi?

Som aktivitør vil du få kompetanse i å planlegge fysiske og sosiale aktiviteter, ergonomi, bruk av hjelpemidler, økonomiforvaltning og administrative oppgaver.

Du bør være kreativ, ønske en variert hverdag og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også viktige egenskaper som aktivitør. Aktivitøren må bli kjent med brukeren som person og ha tid og evne til å bygge gode relasjoner. 

Du kan lese elevintervju om aktivitørfaget her.

Bredt og variert arbeidsmarked

Aktivitører kan få jobb i omsorgsboliger, dagsenter, arbeidssentre for eldre og funksjonshemmede, barnehager, SFO, skoler, frivilligheten, fengsel eller institusjoner for rusmisbrukere.

Akkurat nå finnes det ikke mange stillingsutlysninger med aktivitør som tittel. Det kan ta noe tid før aktivitørrollen blir et kjent begrep i arbeidsmarkedet. Aktuelle stillinger å søke på vil være aktivitetsleder, miljøarbeider, kulturarbeider, fagarbeider, veileder og assistent.

Tilbudet som aktivitør er unikt i vår landsdel. Faktisk må man helt til Midt-Norge for å finne tilsvarende tilbud!

Kjerneelementer i faget

-Aktivisering og mestring 

-Aktivitetsledelse og administrasjon

-Kvalitetssikting, etikk og teknologi

Programfagene du møter er administrasjon, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i aktivitørfaget. I tillegg vil du ha fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen!

 

 

 

Les mer om vg2 aktivitør på vilbli.no