Vg2 Industriteknologi

  

  

Åssiden har 30 elevplasser fordelt på to klasser i vg2 Industriteknologi. 

Som elev her består hverdagen av mye praktisk verkstedarbeid rettet mot industribransjen. Her får du kjennskap til varierte produksjonsprosesser rettet mot en bransje i teknologisk utvikling. Verkstedet er velutstyrt med blant annet avanserte CNC-maskiner, dreiebenker, sveisebåser og platesaks. Her legges grunnlaget for at norsk industri skal få nødvendig påfyll med kvalifisert og omstillingsdyktig arbeidskraft.   

Med denne fordypningen kan du ta en rekke fagbrev som industrimekaniker, sveiser, platearbeider eller CNC-maskinist, for å nevne noen.

Vg2 industriteknologi handler om å utvikle kompetanse innenfor teknologiske og produksjonsrettede yrker. Programfagene gir en bred plattform for videre yrkesvalg innenfor bruk av ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner. Programfagene skal bidra til å utvikle elevene til selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere innenfor yrker der programmering, robotisering og automatisering er en del av hverdagen. Programfagene skal bidra til å utvikle en helhetsforståelse av produksjonsprosesser og gi en tverrfaglig forståelse av fagområdene i arbeidslivet.

Kjerneelementene i faget

-Teknologi 

-Industriell produksjon 

-Helse, miljø og sikkerhet

Programfagene heter Teknologi og VedlikeholdI tillegg møter elevene fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving. 

Du kan lese mer om vg2 Industrifag på vilbli.no

 

  

Til toppen