Vg2 Transport og logistikk

 

Her kan du velge å utdanne deg videre som yrkessjåfør på store kjøretøy, som logistikkoperatør eller operatør innen kran og løfteoperasjoner. Vg2 transport og logistikk gir gode muligheter for jobb etter endt utdanning og du blir en attraktiv arbeidssøker i en spennende og fremtidsrettet bransje. 

I programfagene er mye av opplæringen praktisk i klasse på 15 elever. Du har mulighet til å ha en praksisperiode i bransjen i løpet av skoleåret.

Programfagene i transport og logistikk gir kompetanse innen logistikk, planlegging og transport av varer og personer. Programfagene skal legge grunnlaget for miljøvennlige og effektive transport- og logistikktjenester, som er i samsvar med gjeldende norsk og europeisk regelverk.

Kjerneelementene i faget

-Teknologisk, digitalt og elektronisk utstyr

-Planlegging, produksjon og dokumentasjon 

-Samhandling 

-Helse, miljø og sikkerhet

Programfagene du møter er bransjelære, bransjeteknikk og transport, logistikk og løfteoperasjoner. I tillegg har du fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen. 

Du kan lese mer om vg2 Transport og logistikk på vilbli.no

 

Til toppen