Velkommen til bærekraft i Viken

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. 

Her finner du status for bærekraftsmålene i Viken, hva ulike aktører gjør, og hvordan fylkeskommunen jobber med bærekraft.

Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt 

Bærekraftkurs, bærekraftsjekk og barometer for kommunene

For å styrke arbeidet med bærekraft, er det viktig at alle har en felles forståelse for hva bærekraft og FNs bærekraftsmål er, samt hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling. 

Vi har derfor utviklet et e-læringskurs om bærekraft for kommunene. En digital «bærekraftsjekk» og et eget "bærekraftsbarometer" er også med i verktøykassen.  

Hvordan samarbeide om et bærekraftig Viken?

FNs 17 bærekraftsmål i Viken

Til toppen