Vil ha Vikens ordførere med i kampen mot rasisme

Viken skal være antirasistisk sone. Nå ber fylkesrådsleder Tonje Brenna kommunene bli med i arbeidet mot rasisme. Denne uken møtte hun ordførere fra hele fylket.        

Vikens første flerkulturelle råd er konstituert

– Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). 

Inspirert til videre skolemat-satsing 

Et gratis skolemåltid kan gi positive ringvirkninger, og styrker både helse, læring og trivsel for Viken-elevene. Det tar fylkesrådsleder Tonje Brenna med seg etter møte med flere av landets fremste skolemat-forskere.     

Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

Viken-modellen er vedtatt – seriøsitetskrav til leverandører

– Viken fylkeskommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og svekkelse av lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår.  

Fylkesrådsleder Tonje Brenna: – Viken skal være antirasistisk sone

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jeg håper flere vil bidra i kampen mot rasisme og det inviterer vi til når vi gjør Viken til antirasistisk sone, fastslår fylkesrådsleder Tonje Brenna. Hun forventer at fylkestinget 17. februar vedtar at Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone.

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Fullroser skole for antirasistisk arbeid 

Glemmen videregående skole i Fredrikstad er tildelt Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Måten elever og ansatte jobber sammen på imponerer fylkesrådsleder Tonje Brenna.    

Økonomiske forskjeller øker i Viken

Selv om absolutt fattigdom ikke er en stor utfordring i Norge, er det store lavinntektsforskjeller innad i Viken.

Universell utforming – ingen skal etterlates på veien mot et bærekraftig samfunn 

At ingen skal  utelates  er et av  bærekraftsmålenes  hovedprinsipp. Viken fylkeskommune jobber for at ingen  ekskluderes   eller  falle r  utenfor  på veien mot et bærekraftig samfunn  -  universell utforming av samfunnet er sentralt i dette arbeidet .    

Til toppen