Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

Viken-modellen er vedtatt – seriøsitetskrav til leverandører

– Viken fylkeskommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og svekkelse av lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår.  

Fylkesrådsleder Tonje Brenna: – Viken skal være antirasistisk sone

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jeg håper flere vil bidra i kampen mot rasisme og det inviterer vi til når vi gjør Viken til antirasistisk sone, fastslår fylkesrådsleder Tonje Brenna. Hun forventer at fylkestinget 17. februar vedtar at Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone.

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Fullroser skole for antirasistisk arbeid 

Glemmen videregående skole i Fredrikstad er tildelt Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Måten elever og ansatte jobber sammen på imponerer fylkesrådsleder Tonje Brenna.    

Universell utforming – ingen skal etterlates på veien mot et bærekraftig samfunn 

At ingen skal  utelates  er et av  bærekraftsmålenes  hovedprinsipp. Viken fylkeskommune jobber for at ingen  ekskluderes   eller  falle r  utenfor  på veien mot et bærekraftig samfunn  -  universell utforming av samfunnet er sentralt i dette arbeidet .    

Hvilket bærekraftsmål velger du?

Vi har spurt medarbeidere fra ulike fagområder i Viken fylkeskommune hvilket mål de er mest opptatt av i jobben sin. 

Til toppen