Fylkesrådsleder Tonje Brenna: – Viken skal være antirasistisk sone

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Jeg håper flere vil bidra i kampen mot rasisme og det inviterer vi til når vi gjør Viken til antirasistisk sone, fastslår fylkesrådsleder Tonje Brenna. Hun forventer at fylkestinget 17. februar vedtar at Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone.

Klikk for stort bildeTAR STANDPUNKT: Fylkesrådsleder Tonje Brenna. Morten Brakestad

– Rasisme og diskriminering skjer. På skoler, idrettsarenaer, offentlige møteplasser, i arbeidslivet. Når du reiser med buss, er det ofte fylkeskommunens busser du reiser med. Bussen kan virke banalt og uviktig sted i kampen mot rasisme, men det er gjerne her, på et sted hvor mennesker som ikke kjenner hverandre, at fordommene får utløp.  Vi ser dessverre flere eksempler på at den strukturelle og hverdagsrasismen lever i beste velgående i Norge. Det er helt uakseptabelt, og vi i Viken fylkeskommune skal ta et tydelig standpunkt imot, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Fylkesrådet foreslår nå at Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone. Saken sluttbehandles i fylkestinget 17. februar.

Gjelder overalt, alltid

Fylkesrådsleder Brenna er klar på at det må følge konkret innhold med en slik erklæring.

– Viken fylkeskommune skal være et inkluderende sted der alle føler seg velkomne så lenge de ikke utøver rasisme eller diskriminering. Det gjelder overalt, alltid. Dette må synliggjøres på alle våre lokasjoner, fysiske og digitale møteplasser, på arrangementer der vi er arrangør eller sentral bidragsyter og gjennom holdningsskapende arbeid og kampanjer, sier hun, og utdyper:

– Eksempler på dette er skoler, fylkeshus og tannklinikker, kollektivterminaler, digitale og fysiske medvirkningsprosesser, sosiale medier, idretts- og kulturarenaer og -arrangement. Dette bør også gjelde de selskapene vi eier eller kjøper tjenester av i deres møte med befolkningen, for eksempel kollektivselskapene. Det er viktig at alle kan føle seg trygge og velkomne på reiser i Viken, sier Brenna.

Bygger kompetanse og inviterer til samarbeid

Hun forteller videre at Viken framover skal bidra til å sette antirasistisk arbeid på dagsorden både i egen organisasjon og i Viken-samfunnet.

Likestillings- og diskrimineringsloven ligger til grunn for alt arbeid i alle ledd i Viken fylkeskommune. Dette innebærer at det må bygges kompetanse i vår organisasjon på hva loven sier, hva dette betyr i praksis innenfor våre ulike virksomheter og fagfelt, hvordan man kan forebygge og forhindre rasisme og diskriminering, og hvordan man skal agere dersom man opplever eller observerer det, sier Brenna.

– Videre vil vi invitere kommuner, organisasjons- og arbeidsliv, og andre samarbeidspartnere til et samarbeid for å bli et antirasistisk og antidiskriminerende fylke, der mangfold sees som en ressurs.

Dette er innstillingen

Fylkesrådens forslag til innstilling som fylkestinget skal behandle denne uken lyder som følger:  

Viken fylkesting erklærer Viken fylkeskommune som antirasistisk sone. Dette innebærer at:
a) Viken fylkeskommune praktiserer på alle nivåer nulltoleranse for enhver form for rasisme, diskriminering og trakassering.

b) Likestillings- og diskrimineringsloven ligger til grunn for alt arbeid i alle ledd i Viken fylkeskommune.

 c) Opplevd og strukturell rasisme og diskriminering i Viken fylkeskommunes virksomhet og i våre tjenester, arbeidsplasser, skoler og andre møteplasser kartlegges og møtes med tiltak.

d) Viken fylkeskommune inviterer kommuner, organisasjons- og arbeidsliv, og andre samarbeidspartnere til et samarbeid for å bli et antirasistisk og antidiskriminerende fylke, der mangfold sees som en ressurs.

Til toppen