Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Klimagassutslippene i Viken går ned, men ikke fort nok 

Me l lom 2009 og 2017 gikk de direkte utslippene i Viken ned med 9,5 prosent, eller 449 000 tonn. Men  for å  bli et lavutslippssamfunn  innen 2030  må større  kutt og endringer  iverksettes umiddelbart.    

Unikt biologisk mangfold under press 

I Viken har vi et unikt biologisk mangfold med over 2500 kvadratkilometer vernet areal, hvorav halvparten ligger innenfor  nasjonalparker .  Bebyggelse og menneskelig aktivitet  truer  i dag  naturområdene og  artsmangfoldet.   

Økonomiske forskjeller øker i Viken

Selv om absolutt fattigdom ikke er en stor utfordring i Norge, er det store lavinntektsforskjeller innad i Viken.

Til toppen