Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Klimagassutslippene i Viken går ned, men ikke fort nok 

Me l lom 2009 og 2017 gikk de direkte utslippene i Viken ned med 9,5 prosent, eller 449 000 tonn. Men  for å  bli et lavutslippssamfunn  innen 2030  må større  kutt og endringer  iverksettes umiddelbart.    

Forbruket må ned 

I dag forbruker vi mer enn hva kloden kan tåle. For å sikre gode levekår for framtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre deler av sin livsstil.     

Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Til toppen