Bedrifter hever bærekraftskompetansen med «krisemidler»

Mange bedrifter har slitt under koronaepidemien. Viken fylkeskommune har derfor utlyst flere runder med «krisemidler» øremerket kompetanseutvikling og omstilling.Klikk for stort bilde Goodtech  

Et vurderingskriterium har også vært kompetansetiltak for økt bærekraft. Fem av bedriftene som fikk støtte i 2020, har dannet et nettverk for å lære av hverandre. Her forteller de hvordan pengene har kommet til nytte.

De fem bedriftene ønsket å danne et mer varig samarbeid, og i oktober etablerte de «FN17: Nettverk av bedrifter».

De representerer ulike bransjer og ligger spredt over hele Viken. Hver måned møtes de til erfaringsdeling, gjensidig læring, kunnskapsbygging og mer konkrete tiltak.

Viken fylkeskommune som samfunnsutvikler

– Viken fylkeskommune skal spille en viktig rolle som samfunnsutvikler. For å fylle denne rollen med reelt innhold, vil et viktig virkemiddel for fylkeskommunen være å mobilisere kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet til aktivt samarbeid.

–  Vi deltar på de faste nettverksmøtene. Dette gir oss også verdifull input og stimulans til fylkeskommunens interne arbeid med bærekraftsmålene, sier Hans-Olav Gammelsrud, seniorrådgiver ved Fylkesrådsleders kontor.

Hva har bedriftene fått ut av midlene og kompetansehevingen?

Vi har spurt de fem bedriftene hva de konkret har fått ut av midlene så langt, og om de klart å gjennomføre alle kompetansetiltakene i en pandemi som har rammet store deler av næringslivet hardt.

GKN Aerospace Norway AS, avdeling Kongsberg

Klikk for stort bilde GKN Aerospace Norway AS Bedriften produserer flymotorkomponenter, særlig til kommersielle fly.

De har fått midler til strategisk kompetanseheving og opplæring i flymotorproduksjon og til transformasjon til mer effektiv produksjon med færre feil, noe som gir lavere energiforbruk, mindre utslipp og dermed økt bærekraft.

Muligheten som Viken fylkeskommune har tatt initiativ til, er kjærkommet i disse krevende koronatider. Dette er også noe som blir lagt merke til i det internasjonale konsernet vi er en del av. Et stort pluss for Norge, Viken og Kongsberg!

–  Over 100 ansatte har vært berørt av permittering, og vi har måttet gjøre mange tilpasninger på grunn av pandemien. Derfor har vi ikke klart å utnytte midlene fullt ut, men kompetanseutvikling har vær viktig.

–  Nedbemanning har ført til at ansatte må bidra på nye og/eller flere områder. I vår bransje betyr dette mye opplæring og sertifiseringer. FNs bærekraftsmål har vært en del av arbeidet gjennom kontinuerlig fokus på arbeidshelse, likestilling, innovasjon og miljøtiltak, sier HR-HMS-sjef Anne Hystad.

Goodtech AS, avdeling Fredrikstad

Klikk for stort bilde Goodtech AS  Bedriften er del av et teknologikonsern med kjernevirksomhet innen automasjon, kraft og industriell prosjektering.

De har fått midler til omstilling og kompetanseheving for ingeniører som i større grad tilpasser bedriftens tjenester til FNs bærekraftsmål.

– Støtten har vært helt avgjørende for oss i koronaperioden, spesielt i 2020. Vi har klart å beholde våre ansatte, samtidig som de har fått et «løft» og er bedre rustet for fremtidige oppdrag. Vi ser nå at oppdragsmengden øker, ingen er nå permittert, og vi har fått mulighet for å ansette 4-5 nye ingeniører.

– Vi ser at kundene stiller krav til oss knyttet til bærekraftig engineering og leveranser. Vi har valgt å fokusere på bærekraftsmålene som handler om rent vann og gode sanitærforhold, ren energi til alle, industri, innovasjon og infrastruktur og stoppe klimaendringene. Bærekraftstankegangen er nå forankret gjennom hele organisasjonen fra styret, konsernsjef, konserndirektører, regionsdirektører, avdelingsleder og prosjektingeniører. Bærekraft er også tatt inn i strategien vår, sier regiondirektør Tom Grip.

Holzweiler Items, hovedkontor Lysaker

Klikk for stort bilde Holzweiler  Bedriften jobber med design og produksjon av dame- og herreklær med tilbehør.

De har fått midler til kompetanseheving i bruk av 3D verktøyet CLO for tekstilproduksjon. Studiet gir designerne redskap til å designe plagg i tredimensjonal digital form uten å skape fysiske produkter.

Vi ser så absolutt positive effekter av denne kompetansehevingen.

– Digitalisering av designprosessen og bruk av modelleringsverktøyer vil bli en viktig del av fremtiden. Det vil spare tid, kostnader, antall prøver som utvikles og transport frem og tilbake til produsenten. Denne omstillingen stiller også krav til kompetanse hos leverandørene, økt behov for utdannelse i industrien og kan bidra til sosial bærekraft ved at flere får en anstendig lønn. Bruken av CLO3D er også i tråd med våre bærekraftsmål om økt fokus på innovasjon, bærekraftig produksjon, og i kampen mot klimaendringene.

– Hos Holzweiler har hele designteamet gjennomført del 1 av opplæring i CLO3D og resten ferdigstilles i 2021. Det er allerede satt i gang et forskningsprosjekt i samarbeide med NFTA (Norwegian Fashion and Textile Agenda) og den norske klesfabrikken Manufacture Oslo på Økern, sier bærekraftsansvarlig Line Staxrud Eriksen.

Semcon Norge AS, Kongsberg

Klikk for stort bilde Semcon Norge AS Bedriften leverer innovative løsninger og produktutvikling innen mekanikk, analyse, elektronikk, software, industridesign, kybernetikk og test/produksjon.

De har fått midler til kurs i ECO-design, bærekraftig design, gjenbruk og sirkulærøkonomi. Designet og denne verktøykassen vil øke bedriftens kompetanse og forbedre produktutviklingsmetodikken i en mer bærekraftig retning.

– Vi har hevet vår kompetanse på svært relevante programvare- og teknologiområder. Vi ser at teknologien vi utvikler kombinert med det å våge å tenke nytt, kan hjelpe våre kunder til å utvikle mer bærekraftige løsninger.

Mer konkret er vårt bidrag tredelt:

  1. Vi ønsker i tidlig utviklingsfase å veilede våre kunder i å velge den beste løsningen, både med tanke på profitt og redusert miljøbelastning, etter å ha løftet blikket og sett det større bildet.
  2. Vi skal ha fokus på materialvalg. Det skal være enkelt å reparere, enkelt å skifte ut moduler, enkelt å vedlikeholde og enkelt å gjenbruke.
  3. Når løsningene vi utvikler er ute på markedet, skal de kunne utføre tjenester som reduserer fotavtrykket: Økt verdiskapning med mindre samlet miljøbelastning.

– Vi er nå i gang med å implementere denne tilnærmingen i vår produktutvikling, og midlene fra Viken ga oss et vennlig dytt i riktig retning. Det er ingen tvil om at dette er fremtiden: Smarte, sirkulære bedrifter som velger og tør å tenke nytt i en mer sirkulær retning, sier Lene Fosso-Gravningsbråten, HR Manager Semcon Norge.

Sundvolden Hotel AS, Hole kommune

Klikk for stort bilde Sundvolden Hotel AS Bedriften driver både hotell og konferansesenter og har fått midler til å lage et fremtidsrettet konferansetilbud hvor mennesker og organisasjoner kan delta uten å måtte møte opp fysisk på hotellet.

– Vi ser positive effekter på mange måter av denne opplæringen. Det har gitt oss mulighet til å drive med opplæring i en vanskelig tid for hotellet.

Vi har også lært oss å bruke onlineopplæring, lage innhold selv og distribuere slik at alle ansatte kan lære også nå som bedriften har vært stengt og de ansatte permittert.

– Vi har mange ansatte som har vanskeligheter med å skaffe seg en annen jobb og som er avhengige av å få komme tilbake når vi er i gang igjen. Dette bidrar til sosial bærekraft. Vi jobber også med omstilling og utvikling av medarbeiderne slik at de får en bredere kompetanse og kan dekke flere behov i hotellet. Midlene har derfor gjort det mulig for mange ansatte å bevare håpet og troen på at de har en fremtid i bedriften, sier daglig leder Cecilie Laeskogen.

Du kan lese mer om bedriftsnettverket og hvilke bærekraftsmål de jobber med i denne artikkelen: Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk - Viken fylkeskommune

Til toppen