Miljøfyrtårn støtter opp om flere bærekraftsmål

Gjennom vårt arbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar vi til flere av FNs bærekraftsmål. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø, god avfallshåndtering, god energistyring og et forsvarlig forbruk. Dette er alle temaer som samsvarer godt med FNs bærekraftsmål.

Ikoner for FN bærekraftsmål - Klikk for stort bilde Miljøfyrtårn  

I Viken fylkeskommune har vi valgt Miljøfyrtårns hovedkontormodell som verktøy for å sikre at fylkeskommunen driftes med minst mulig miljøbelastning.

Til toppen