Samarbeider om idrettsanlegg

BMX bane - Klikk for stort bildeBMX bane Stein Cato Røsnæs Med partnerskapsavtalen som Viken fylkeskommune har inngått med NTNU/SIAT, kan alle kommuner i Viken kontakte NTNU for å få råd og veiledning når de skal planlegge og realisere idrettsanlegg. 

Viken fylkeskommune vil samarbeide med NTNU/SIAT, og i fellesskap utvikle bedre idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet i Vikensamfunnet.

NTNU/SIAT får også tilskudd fra kulturdepartementet til sin virksomhet, så de er en formell og spennende partner å bygge nettverk mot.
Partnerskapsavtalen gjelder som ett pilotprosjekt, ut 2022.

  • NTNU (Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet) har et senter for idrettsanlegg og teknologi, som arbeider med å forske på og gi råd rundt bygging av idrettsanlegg, ENØK, miljø og å øke kvaliteten på slike prosjekter.  
  • SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) skal gjennom forskning, utdanning og formidling bidra til kunnskapsbaserte løsninger for idrettsanlegg og idrettsteknologi – til beste for idretten og samfunnet

Nettverk rundt svømmebasseng

En del av avtalen er å legge til rette og drive ett nettverk/fagfora rundt svømmebasseng. Det er prosjekter som er kostnadskrevende og hvor det i bransjen er litt varierende kompetanse om innovative løsninger.

Avtalen går ut på å samle kommuner som har, eller skal bygge/rehabilitere svømmebasseng, for å øke kompetansen og utveksle erfaringer. Arbeidet med nettverket starer opp våren 2021.

Rolle

Viken fylkeskommunes rolle overfor kommunene på idrettsfeltet er rådgiving, nettverksbygging/koordinering, egne tilskuddsordninger, prosjektstøtte og å bidra med fagkompetanse.

Bærekraftmål

For partnerskapsavtalen legges FNs bærekraftmål og nasjonale føringer til grunn, sammen med vedtatte regionale planer, kommuneplaner og øvrige overordnede strategier for Viken fylkeskommune.

Alle idrettsanlegg bør planlegges og driftes med mål om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Her er satsingsområdene:

  • Innovative og sirkulære løsninger og verdikjeder for mer miljøvennlig anleggsutvikling.
  • Løsninger som er en del av en helhetlig verdikjede.
  • Bidra til å oppfylle baneeierne og Viken forpliktelser opp mot FNs bærekraftmål.
  • Øke gjenbruk og resirkulering, med minst mulig miljø- og klimabelastning.
  • Løsninger med fokus på kostnadseffektivitet og verdiskaping.
  • Samarbeid på tvers for å optimalisere helhetlige, sirkulære løsninger.
  • Tilby en kompetansearena for gjensidig læring og oppdatering for både eier, forvalter og driftsansvarlig.
Til toppen