Skal stille betydelige klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester

– Ved å stille konkrete krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal Viken fylkeskommune drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.  
To personer med bærbare PCer og notatblokk. - Klikk for stort bilde Scott Graham/ Unsplash  

Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget 17. mars.  

– Gjennom smarte, innovative anskaffelser skal vi bidra til å skape lokale arbeidsplasser, stimulere til grønne næringer og sirkulærøkonomi, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon. 

Stor innkjøper

Offentlig sektor anskaffer varer og tjenester for over 500 milliarder kroner hvert år. Viken fylkeskommune kjøper varer og tjenester for cirka for 5-6 milliarder kroner årlig som inkluderer investeringer. I tillegg kommer et betydelige kjøp i regi av våre kollektivselskaper.  

– Viken fylkeskommune har store volum på sine anskaffelser. Vi vil bruke innkjøpsmakten vi har til å drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning, sier Ingebrigtsen.  

Samtidig understreker han at innkjøpene skal ivareta effektivitet, kvalitet og riktige priser. 

Unngå varer og tjenester fra områder som er okkupert i strid med folkeretten

Fylkestingets flertall vedtok at Viken fylkeskommune ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er produsert i områder okkupert i strid med folkeretten.

– Jeg vil understreke at dette ikke er til hinder for å kjøpe varer fra for eksempel Israel så lenge disse ikke er produsert i okkuperte områder i strid med folkeretten, sier Halvar Ingebrigtsen.

– Når Viken fylkeskommune ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er produsert i områder okkupert i strid med folkeretten, gjelder dette generelt for alle slike områder. Dette er å ta et samfunnsansvar, sier Ingebrigtsen.

Klimakravene vil få betydning for hvilken leverandør som velges 

I alle relevante anskaffelser skal stilles minstekrav til klima og miljø, eller vekte dette høyt slik at det får praktisk betydning for valg av leverandører. Sirkulære løsninger skal vektlegges for å få redusert forbruk. Anskaffelsesstrategien skal stimulere til fossilfrie byggeplasser samtidig som egne kjøretøy skal bruke bærekraftig fossilfritt drivstoff.  

Klikk for stort bildeFylkesråd Halvard Ingebrigtsen. Viken fylkeskommune  – Vi skal blant annet stille ambisiøse klimakrav knyttet til produksjon, transport, emballasje og avfallshåndtering, og sørge for at klimakravene vektes så høyt at de får praktisk betydning for valg av leverandører, sier Halvard Ingebrigtsen.  

Livssykluskostnader skal vurderes hvor det er relevant. Dette skal bidra til å oppnå klima- og miljømålene og en god utnyttelse av offentlige ressurser.   

Ta hele Viken i bruk 

I 2020 var mer enn 50 prosent av leveranser på kjøp av varer og tjenester fra små og mellomstore bedrifter.  

– Ved å utnytte regelverkets muligheter, kan vi bidra til å styrke regionalt og lokalt næringsliv. Vi ønsker også gjennom bruk av innovative anskaffelser å finne løsninger sammen med bedrifter, sier Halvard Ingebrigtsen. 

Ved store anskaffelser som kan være hensiktsmessig å dele opp, vil det legges til rette for at mindre bedrifter kan delta i konkurranser. I anskaffelsesstrategien tilrettelegges det for mer bruk av lokalproduserte varer i sesong og kortreist mat. 

Anskaffelsesstrategien og Viken-modellen

–Viken fylkeskommune vil gjennom både anskaffelsesstrategien og Viken-modellen bidra til god utvikling av regionen samtidig som vi tilrettelegger for bærekraftige anskaffelser og et anstendig arbeidsliv, avslutter Halvard Ingebrigtsen.  

Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune

Anskaffelsesstrategien har fire fokusområder: 

 1. klima, miljø og samfunnsansvar  
 2. god utnyttelse av offentlig budsjetter  
 3. innovasjon og tjenesteforbedring 
 4. utvikling av regioner og næringer 

 

 1. Klima, miljø og samfunnsansvar 

Eksempler på tiltak: 

 • Alle kjøretøy som anskaffes, skal gå på fossilfritt drivstoff 
 • Legge til rette for sirkulære løsninger i anskaffelser 
 • Fossilfrie bygg- og anleggsplasser 
 • Følge opp krav i Viken-modellen 
 1. God utnyttelse av offentlige budsjetter  

Eksempler på tiltak: 

 • Bestille riktig kvalitet på varer og tjenester 
 • Obligatorisk bruk av ehandel 
 • Vurdere livssykluskostnader (LCC) i større og relevante anskaffelser 
 1. Innovasjon og tjenesteforbedring 

 Eksempler på tiltak: 

 • Fylkeskommunen skal ha god kompetanse på innovative anskaffelser 
 • Bruke innovativ anskaffelsespraksis som en del av rådsområdenes forbedring av tjenester 
 1. Utvikling av region og næringer 

Eksempler på tiltak: 

 • Dele opp store anskaffelser 
 • Kommunesamarbeid 
Til toppen