Stort norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi godt i gang

I år har Viken fått ledertrøya i et stort svensk-norsk samarbeid om skoglig bioøkonomi. Men hva er egentlig skoglig bioøkonomi? Og hvorfor er det så populært og verdt å satse på? Disse spørsmålene prøver representanter for prosjektets eiere i respektive land, region Värmland og Viken fylkeskommune, å svare på i et helt nytt magasin som nå er publisert og har fått navnet The Bioeconomy Region in Scandinavia.
Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune   

I Viken fylkeskommune er det fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad som har det øverste politiske ansvaret for prosjektet. Han svarer slik på spørsmålet om hvorfor The Bioeconomy Region er en viktig satsing.

– Prosjektet har bygd opp viktige nettverk der bedrifter og kompetanse stemmer overens for å skape nye arbeidsplasser som kan levere klimasmarte produkter og tjenester – fremtidens løsninger for eksempelvis miljøtilpasset bygging og alternativer til plast. – Når små og store aktører finner hverandre og etablerer samarbeid, ser vi utviklingseffekter i hele regionen som påvirker klima og miljøfaktorer positivt. Prosjektet har initiert en arbeidsmetode for å komme videre hele veien fra idé til konkrete resultater, sier han til B-Magazine.

Grimstads kollega på svensk side Stina Höök, formann i den regionale utviklingsnemnda i region Värmland, mener skoglig bioøkonomi har betydning for bedrifter og mennesker som bor og jobber i regionen.

– Klimautfordringene har en sterk kobling til skogens muligheter. Det pågår svært spennende forskning som bedriftene må bli en naturlig del av, og som bidrar til omstillingen mot mer bærekraftige produkter og tjenester. – Regionen er allerede en sterk internasjonal gruppe innen skoglig bioøkonomi, samtidig som det finnes et stort utviklingspotensiale. For hvert steg vi tar, øker både bedriftenes og menneskenes bevissthet om skogens muligheter. Det er innsikt som føles opplagt for den som allerede er virksom i bransjen, men som må løftes i helt nye sammenhenger og prosesser, sier hun til B-Magazine.

Les hele intervjuet med Grimstad og Höök og mye mer om prosjektet Bioeconomy Region i magasinet.

Til toppen