Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

Viken fylkeskommune, 46 kommuner og fire innkjøpssamarbeid tar nå et felles krafttak for en omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.      

Slik skal Viken bruke energi mer bærekraftig

Fylkestinget i Viken har vedtatt en energistrategi som skal bidra til mer bærekraftig energibruk i egne bygg.

Bedrifter hever bærekraftskompetansen med «krisemidler»

Mange bedrifter har slitt under koronaepidemien. Viken fylkeskommune har derfor utlyst flere runder med «krisemidler» øremerket kompetanseutvikling og omstilling.  

Sorterer i klimaomgrepa for felles forståing

Kva betyr eigentleg «utsleppsfri», «klimanøytral» eller «nullutslepp»? Ulik forståing kan gi uryddig debatt. Det vil fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, unngå. No har fylkestinget blitt einige om korleis fleire sentrale klimaomgrep skal forstås.   

Skal stille betydelige klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester

– Ved å stille konkrete krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal Viken fylkeskommune drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.    

Skal bistå Viken-kommuner med klimaråd

Det å realisere klimaambisjoner i innkjøp og utbygginger kan være både utfordrende og tidkrevende. Derfor tilbyr Klima Østfold og Viken fylkeskommune nå veiledning til kommuner og fylkeskommunen som ønsker en tydelig klimakomponent i sine innkjøpsprosesser.  

7 millioner kroner til forskning skal gi grønnere landbruk

Viken fylkeskommune mottar nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i Modum med oppstart i april. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. 

Stort norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi godt i gang

I år har Viken fått ledertrøya i et stort svensk-norsk samarbeid om skoglig bioøkonomi. Men hva er egentlig skoglig bioøkonomi? Og hvorfor er det så populært og verdt å satse på? Disse spørsmålene prøver representanter for prosjektets eiere i respektive land, region Värmland og Viken fylkeskommune, å svare på i et helt nytt magasin  som nå er publisert og har fått navnet The Bioeconomy Region in Scandinavia.    

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Klimagassutslippene i Viken går ned, men ikke fort nok 

Me l lom 2009 og 2017 gikk de direkte utslippene i Viken ned med 9,5 prosent, eller 449 000 tonn. Men  for å  bli et lavutslippssamfunn  innen 2030  må større  kutt og endringer  iverksettes umiddelbart.    

Til toppen