Sorterer i klimaomgrepa for felles forståing

Kva betyr eigentleg «utsleppsfri», «klimanøytral» eller «nullutslepp»? Ulik forståing kan gi uryddig debatt. Det vil fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, unngå. No har fylkestinget blitt einige om korleis fleire sentrale klimaomgrep skal forstås.   

7 millioner kroner til forskning skal gi grønnere landbruk

Viken fylkeskommune mottar nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i Modum med oppstart i april. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. 

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Klimagassutslippene i Viken går ned, men ikke fort nok 

Me l lom 2009 og 2017 gikk de direkte utslippene i Viken ned med 9,5 prosent, eller 449 000 tonn. Men  for å  bli et lavutslippssamfunn  innen 2030  må større  kutt og endringer  iverksettes umiddelbart.    

Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Klimadashboard i Viken

Viken fylkeskommune har et "Klimadashbord for norske kommuner og fylker». Det er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp for fylker og kommuner, både i Viken og i resten av landet.    

Til toppen