7 millioner kroner til forskning skal gi grønnere landbruk

Viken fylkeskommune mottar nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i Modum med oppstart i april. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. 

Klikk for stort bildeVIKITG FORSKNING: Forskningsprosjektet viser hvordan landbruket selv og forskningsmiljøer kan jobbe godt sammen med å gjennomføre det grønne skiftet, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad. mixetto/Getty Images

– Dette er utrolig bra, og noe jeg er stolt over at Viken fylkeskommune nå går i bresjen for. Forskningsprosjektet vil bidra til at landbruket utvikler nye og mer klimavennlige driftsmåter, og viser hvordan landbruket selv og forskningsmiljøer kan jobbe godt sammen med å gjennomføre det grønne skiftet, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.

Klikk for stort bildeSTOLT: Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad  Nylig tildelte Forskningsrådet ut 193 millioner kroner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer. Her fikk Viken fylkeskommune 6,9 millioner kroner til et prosjekt som skal gi et grønnere og mer bærekraftig landbruk.  

Forsker på karbonfangst i jord

Det er Grønt Fagsenter Buskerud som gjennomfører prosjektet. Grønt Fagsenter Buskerud er tilknyttet Buskerud videregående skole, men er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Buskerud videregående skole, Modum kommune, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells. Senteret skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer.

Les mer om Grønt Fagsenter Buskerud her

Prosjektet som starter opp 1. april 2021 handler om både produktivitet og det som kalles karbonkretsløpet. Dette handler, forenklet sagt, om hvordan landbruk kan drives på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og hvordan lokale og fornybare ressurser kan utnyttes best mulig.

Klikk for stort bildeSPENT: Styreleder Ståle Versland. Grønt Fagsenter Det skal forskes på ulike dyrkningsmetoder av jord hos til sammen 19 bønder i Modum, Sigdal og Krødsherad for å dokumentere karbonfangst i jord, samt påvirkning av kvalitet og mengde på avlinger, forklarer styreleder i Grønt Fagsenter Ståle Versland.

Karbonlagring i landbruksjord anses som et svært viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er så langt gjort lite for å kartlegge potensialet for karbonbinding i jord. Dette skal prosjektet ta tak i. Vi skal teste ut ulike dyrkingsmetoder i praksis på disse 19 gårdene, for å kartlegge potensialet for karbonfangst i jord og samtidig bedre jordhelsen, avlingskvalitet og avlingsmengde, sier Versland.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med blant andre Universitet i Oslo, Universitet i Nord, AgriAnalyse, Smartsoi og avsluttes våren 2024.

I tråd med fylkesrådets plattform

Forskningsprosjektet som nå settes i gang er helt i tråd med fylkesrådets mål om å jobbe for et mer bærekraftig landbruk, konstaterer fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

Klikk for stort bildeAnne Beathe Tvinnereim Morten Brakestad  

fylkesrådets politiske samarbeidsplattform heter det blant annet at «fylkesrådet vil starte pilotprosjekter for karbonlagring i jord og stimulere agronomisk praksis som bedrer klimatilpasning og øker jordas evne til å binde CO2».

– Med dette prosjektet følger vi nå opp dette, sier Tvinnereim.

Til toppen