Unikt biologisk mangfold under press 

I Viken har vi et unikt biologisk mangfold med over 2500 kvadratkilometer vernet areal, hvorav halvparten ligger innenfor  nasjonalparker .  Bebyggelse og menneskelig aktivitet  truer  i dag  naturområdene og  artsmangfoldet.   

Miljøfyrtårn støtter opp om flere bærekraftsmål

Gjennom vårt arbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar vi til flere av FNs bærekraftsmål. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø, god avfallshåndtering, god energistyring og et forsvarlig forbruk. Dette er alle temaer som samsvarer godt med FNs bærekraftsmål.  

Til toppen