Vikens første flerkulturelle råd er konstituert

– Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). 

Utfordrer kommunepolitikere i Viken på bærekraftsarbeid

  – FNs bærekraftsmål ligger til grunn for alt Viken fylkeskommune gjør. Derfor legger vi frem årsrapporten og bærekraftsrapporten for 2020 samtidig. Vi viser at vi tar fylkestingets føringer på alvor. Nå håper vi alle kommunene i Viken blir med, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.  

Viken etablerer ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller.  

Vil bekjempe rasisme på bussen

Alle skal føle seg trygge når de reiser kollektivt i Viken. Derfor inviterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) kollektivselskapene til møte for å stå sammen med Viken fylkeskommune i kampen mot rasisme.    

Kulturområdet skal utvikle egne temastrategier

Viken fylkesting har vedtatt at det skal utvikles tre egne temastrategier for rådsområdet kultur og mangfold, og inviterer til en god og bred medvirkningsprosess, når den starter opp i april.   

Nå er Viken antirasistisk sone

Det er nulltoleranse for rasisme, diskriminering og trakassering i Viken fylkeskommune.  Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone.  

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Fullroser skole for antirasistisk arbeid 

Glemmen videregående skole i Fredrikstad er tildelt Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Måten elever og ansatte jobber sammen på imponerer fylkesrådsleder Tonje Brenna.    

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Til toppen