Utfordrer kommunepolitikere i Viken på bærekraftsarbeid

 – FNs bærekraftsmål ligger til grunn for alt Viken fylkeskommune gjør. Derfor legger vi frem årsrapporten og bærekraftsrapporten for 2020 samtidig. Vi viser at vi tar fylkestingets føringer på alvor. Nå håper vi alle kommunene i Viken blir med, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Alle FN bærekraftsmål plansje - Klikk for stort bilde FN  

I juni behandlet fylkestinget i Viken årsrapporten for 2020 (PDF, 7 MB) og bærekraftsrapporten for 2020 (PDF, 3 MB).

Vi skal nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Vi må finne svar i dag, som gjør det mulig å nå målene på ni år. Det krever samarbeid mellom mange. Jeg håper politikere i hele Viken merker seg at arbeid med bærekraftig utvikling har potensial til å bygge broer mellom partier. Vi kan være uenighet om virkemidlene, men de 17 globale bærekraftsmålene er noe vi kan samarbeide om, sier Tonje Brenna.

Brenna håper kommunepolitikere i Viken vil prioritere bærekraftig utvikling høyt. 26. mai ble det invitert til et bærekraftsseminar for å dele erfaringer og inspirere til hvordan kommunene kan jobbe med bærekraft i praksis.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna Morten Brakestad    – Mange jobber veldig godt med bærekraftsmålene. Jeg håper resten følger etter. Alle står alle fritt til å kopiere gode ideer fra rapportene vi nå legger frem. Alle kommuner både kan og bør gjøre FNs bærekraftsmål til grunnsteiner for alt arbeidet man gjør. Å skape et bærekraftig samfunn, er en dugnad der alle må bidra med det de kan, sier Brenna.


Bærekraft til grunn for alt

2020 var året da det skulle skapes en helt ny organisasjon, med utgangspunkt i tre tidligere fylkeskommuner og deler av Statens Vegvesen. Rapporten viser hvordan bærekraftsmålene har vært en rød tråd i å bygge Viken fylkeskommune og hvordan ansatte har samarbeidet.

– Bærekraftsrapporten og årsrapporten viser at ansatte og politikere har demonstrert både endringsvilje og endringsevne. Vi er ydmyke på at vi har store oppgaver foran oss, samtidig som vi er stolte over at vi har kommet langt på kort tid, sier Brenna.

For å få innsikt i bærekraftsarbeidet i Viken fylkeskommune for 2020 må årsrapporten og bærekraftsrapporten leses i sammenheng.

Klimaregnskap

En del av bærekraftrapporten er klimaregnskapet. Her rapporteres det også på arbeid med miljøfyrtårn og oppfølgingen av klimabudsjettet for 2021-2024. Klimaregnskapet gir både status for utslipp av klimagasser samlet for Viken fylkeskommune, men også for den enkelte virksomhet.

Når fylkestinget nå får dette i hånden, gjør vi det lettere å prioritere gode klimatiltak i fremtidige klimabudsjetter. Viken sitt arbeid med bærekraftig utvikling er faktiske tiltak og praktisk politikk. Det håper jeg omverden merker seg. Vi skal kutte klimagassutslippene og kommunene både kan og må bidra. Alle politikere i Viken må drøfte hvordan de kan redusere kommunens egne utslipp. Miljøfyrtårnkonseptet er et godt eksempel noe alle kommuner kan være med på, sier Brenna.

Til toppen