Vil styrke samarbeid for å beskytte vannet vårt

– Vannet binder oss sammen, og sammen må vi jobbe for å nå bærekraftmålene og miljømålene i vannforvaltningsplanene. Jeg utfordrer sentrale og lokale myndigheter til økt samarbeid og felles forvaltning av vannressursene våre.  

Startskudd for Viken-samfunnets nye regionale planer

Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.    

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Til toppen