Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Bærekraftsarbeid – fra teori til praksis 

Visste du at Viken fylkeskommune bruker en bryllupskakemodell ?  

Bærekraftsmålene ligger til grunn for Vikens regionale planstrategi 

Innbyggerne i Viken skal sammen utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan vi skal gjøre det.  

Fra kunnskap til handling i Viken 

I Viken fylkeskommune skal bærekraftsmålene ligge til grunn for alt vi gjør. Dette krever nye måter å løse dagens og fremtidens samfunnsutfordringer på. Vi har mye kunnskap, men vi må omdanne dette til handling. 12 november 2020 arrangerte vi et webinar rundt dette.  

Hvilket bærekraftsmål velger du?

Vi har spurt medarbeidere fra ulike fagområder i Viken fylkeskommune hvilket mål de er mest opptatt av i jobben sin. 

OECD-prosjektet 

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har etablert et internasjonalt utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Viken er en av ni piloter i dette prosjektet.

To-dagers internasjonal konferanse om lokalt bærekraftsarbeid

Den 16. og 17. november 2020 arrangerte Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Viken fylkeskommune den tredje rundebordskonferansen om byer og regioners betydning for å nå bærekraftsmålene.  

Universell utforming – ingen skal etterlates på veien mot et bærekraftig samfunn 

At ingen skal  utelates  er et av  bærekraftsmålenes  hovedprinsipp. Viken fylkeskommune jobber for at ingen  ekskluderes   eller  falle r  utenfor  på veien mot et bærekraftig samfunn  -  universell utforming av samfunnet er sentralt i dette arbeidet .    

Til toppen