Slik skal Viken bruke energi mer bærekraftig

Fylkestinget i Viken har vedtatt en energistrategi som skal bidra til mer bærekraftig energibruk i egne bygg.

Norsus - Norsk institutt for bærekraftsforskning

NORSUS - Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (tidligere Østfoldforskning) er et regionalt forankret, men nasjonalt og internasjonalt orientert forskningsinstitutt som utvikler kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet.    

Lanserer bærekraftskurs for Viken-kommunene

For å styrke arbeidet med bærekraft ytterligere, er det viktig at alle har en felles forståelse for hva bærekraft og FNs bærekraftsmål er, samt hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling. Nå lanserer fylkeskommunen bærekraftskurs for kommunene.            

Bedrifter hever bærekraftskompetansen med «krisemidler»

Mange bedrifter har slitt under koronaepidemien. Viken fylkeskommune har derfor utlyst flere runder med «krisemidler» øremerket kompetanseutvikling og omstilling.  

Viken fylkeskommune arrangerte seminar om bærekraft

26. mai inviterte fylkeskommunen alle kommunene i Viken til seminar om helhetlig bærekraftsarbeid. Her kan du se opptak av seminaret.

Deltar i EU-prosjekt til 100 millioner - skal gi grønnere transportløsninger

Viken fylkeskommune blir med i et prestisjetungt forskningsprosjekt som skal teste bærekraftige transportløsninger.  

Viken etablerer ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller.  

Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

Utdanning for bærekraftig utvikling

I prosjektet «Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)» har Viken fylkeskommune gjennom fire videregående skoler et samarbeid med lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De fire videregående skolene er Frogn, Hvam, Ski og Ås. Universitetsskolesamarbeidet er et satsningsområde på forskning og skoleutvikling knyttet til bærekraft.

Samarbeider om idrettsanlegg

Med partnerskapsavtalen som Viken fylkeskommune har inngått med NTNU/SIAT, kan alle kommuner i Viken kontakte NTNU for å få råd og veiledning når de skal planlegge og realisere idrettsanlegg.  

Til toppen