Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

Utdanning for bærekraftig utvikling

I prosjektet «Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)» har Viken fylkeskommune gjennom fire videregående skoler et samarbeid med lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De fire videregående skolene er Frogn, Hvam, Ski og Ås. Universitetsskolesamarbeidet er et satsningsområde på forskning og skoleutvikling knyttet til bærekraft.

Samarbeider om idrettsanlegg

Med partnerskapsavtalen som Viken fylkeskommune har inngått med NTNU/SIAT, kan alle kommuner i Viken kontakte NTNU for å få råd og veiledning når de skal planlegge og realisere idrettsanlegg.  

Stort norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi godt i gang

I år har Viken fått ledertrøya i et stort svensk-norsk samarbeid om skoglig bioøkonomi. Men hva er egentlig skoglig bioøkonomi? Og hvorfor er det så populært og verdt å satse på? Disse spørsmålene prøver representanter for prosjektets eiere i respektive land, region Värmland og Viken fylkeskommune, å svare på i et helt nytt magasin  som nå er publisert og har fått navnet The Bioeconomy Region in Scandinavia.    

Fra kunnskap til handling i Viken 

I Viken fylkeskommune skal bærekraftsmålene ligge til grunn for alt vi gjør. Dette krever nye måter å løse dagens og fremtidens samfunnsutfordringer på. Vi har mye kunnskap, men vi må omdanne dette til handling. 12 november 2020 arrangerte vi et webinar rundt dette.  

To-dagers internasjonal konferanse om lokalt bærekraftsarbeid

Den 16. og 17. november 2020 arrangerte Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Viken fylkeskommune den tredje rundebordskonferansen om byer og regioners betydning for å nå bærekraftsmålene.  

OECD-prosjektet 

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har etablert et internasjonalt utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Viken er en av ni piloter i dette prosjektet.

Bærekraftsmålene ligger til grunn for Vikens regionale planstrategi 

Innbyggerne i Viken skal sammen utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan vi skal gjøre det.  

Bærekraftsarbeid – fra teori til praksis 

Visste du at Viken fylkeskommune bruker en bryllupskakemodell ?  

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Til toppen