Bærekraftsmålene ligger til grunn for Vikens regionale planstrategi 

Innbyggerne i Viken skal sammen utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan vi skal gjøre det.

Regional planstrategi på høring - Klikk for stort bildeRegional planstrategi på høring Istock/FNs bærekraftsmål  

Planstrategien redegjør for regionale utviklingstrekk, fastsetter langsiktige samfunnsmål og prioriterer hvilke spørsmål Viken-samfunnet skal behandle i videre regional planlegging. Hensikten er å få alle gode krefter til å sette en felles kurs for utviklingen i fylket. 

Vi har brukt innovative metoder og ny kunnskap for å få dette til å fungere. I figuren nedenfor ser du hvordan vi setter de overordnede målene med 2030-agendaen  og innsatsområder for bærekraftig omstilling i sammenheng med hvilke partnerskap, planer og temastrategier vi trenger i Viken. 

På figuren ser du langsiktige mål i sentrum. Omkring ligger 6 satsingsområder, og ytterst finner du regionale planer, partnerskap og temastrategier - Klikk for stort bildePå figuren ser du langsiktige mål i sentrum. Omkring ligger 6 satsingsområder, og ytterst finner du regionale planer, partnerskap og temastrategier  

 

 

Til toppen