Fra kunnskap til handling i Viken 

I Viken fylkeskommune skal bærekraftsmålene ligge til grunn for alt vi gjør. Dette krever nye måter å løse dagens og fremtidens samfunnsutfordringer på. Vi har mye kunnskap, men vi må omdanne dette til handling. 12 november 2020 arrangerte vi et webinar rundt dette.

To jenter ler - Klikk for stort bilde Getty Images  

På webinaret inviterte vi til en samtale om vår metodikk og en generell refleksjon rundt hvordan vi som enkeltaktører og samfunn kan gå fra kunnskap til handling.

Dyktige representanter fra blant annet cChange, Interbridge, UN Global Compact og OsloMet var med.

Til toppen