OECD-prosjektet 

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har etablert et internasjonalt utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Viken er en av ni piloter i dette prosjektet.

Illustrasjon av by med bygg og mennesker - Klikk for stort bilde Territorial Approach to the Sustainable Development Goals - Synthesis report OECD

Navnet på prosjektet er A Territorial Approach to the SDGs 

Viken har deltatt siden desember 2019. De andre åtte pilotene er: 

  • Bonn i Tyskland 
  • Cordoba i Argentina 
  • Flandern i Belgia 
  • Kitakyushu i Japan 
  • Kópavogur i Island 
  • Moskva i Russland 
  • Parana i Brasil 
  • Syd-Danmark i Danmark 

Mye læring og erfaringsutveksling

Vi har møtt OECD sitt team både her hjemme og internasjonalt for å utvikle hvordan Viken kan jobbe med bærekraftsmålene.  

Vi har lært hvordan vi kan bruke lokale data for å forstå hvordan vi ligger an, og hvor viktig lokalkunnskap er i tillegg til generelle indikatorer. Vi har også lært mye om hvordan en åpen dialog på tvers av landegrenser, sektorer og forvaltningsnivå er avgjørende for å nå målene i tide.

Samtidig har vi blitt godt kjent med mange ulike eksempel på hvordan man kan jobbe med bærekraftmålene, både internasjonalt og her hjemme.  

OECD lanserte sin første internasjonale samlerapport om prosjektet på World Urban forum 2020. De lokale resultatene fra Viken lanseres i løpet av kort tid. Her kommer spennende anbefalinger som både vi og samarbeidspartnerne våre kan bygge videre på.  

Se også

Til toppen