I mer enn femti år har Roar Stang AS gjort butikk på produksjon av kjøtt. Etter å ha fått støtte fra Viken fylkeskommune satser selskapet nå på å bli landets ledende leverandør av kortreist og sunn pizzatopping.
  

Et gratis skolemåltid kan gi positive ringvirkninger, og styrker både helse, læring og trivsel for Viken-elevene. Det tar fylkesrådsleder Tonje Brenna med seg etter møte med flere av landets fremste skolemat-forskere.   

 

Bilde av elever som er begeistret for varm skolemat på Kalnes videregående skole i Sarpsborg

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg er ikke maten bare ureist, økologisk og miljøskapende. Som det beste i livet er den også gratis. Rett før vinterferien startet serveringen.
 

En bolle med grøt og banner

Nå er det klart hvilke videregående skoler som er med i et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken.   

SKOLEMÅLTID: I løpet av vil inntil 30 skoler i Viken ha tilbud om gratis skolemåltid.

Fylkestinget vedtok 26. november en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. Dette vil være et prøveprosjekt der inntil 10 nye videregående skoler kan få prøve ut en ordning med skolemat allerede fra neste vinter.  

 

Til toppen