Verdenslansering i Kongsberg

Verdens første selvkjørende rutebuss er nå i trafikk i Kongsberg. Snart kan selvkjørende busser også bli en realitet i Drammen og flere turist-kommuner i Viken.

Nesten 293 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken

Viken fylkeskommune ble i statsråd 7. mai tildelt 292 840 000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.    

Robot aktiviserer og gir digital omsorg til mennesker med demens

I løpet av koronapandemien har demenspasienter på enkelte sykehjem fått "besøk" av klovner gjennom aktiviseringsroboten "Berntsen". Målet er å redusere graden av sosial isolasjon og ensomhet. Nå skal Innocom, med støtte fra Viken fylkeskommunes Regionalt forskningsfond Viken, teste og forske på effekten av digital omsorg, samt videreutvikle tjenesten.  

Inspirert til videre skolemat-satsing 

Et gratis skolemåltid kan gi positive ringvirkninger, og styrker både helse, læring og trivsel for Viken-elevene. Det tar fylkesrådsleder Tonje Brenna med seg etter møte med flere av landets fremste skolemat-forskere.     

Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle

Handlingsprogrammet, Aktiv i Viken 2021-2022, som nå er vedtatt i fylkestinget, skal gjøre det lettere for alle i Viken å være fysisk aktive hele livet.

Samarbeider om idrettsanlegg

Med partnerskapsavtalen som Viken fylkeskommune har inngått med NTNU/SIAT, kan alle kommuner i Viken kontakte NTNU for å få råd og veiledning når de skal planlegge og realisere idrettsanlegg.  

Prøver ut gratis skolemat i 2021 

Fylkestinget vedtok 26. november en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. Dette vil være et prøveprosjekt der inntil 10 nye videregående skoler kan få prøve ut en ordning med skolemat allerede fra neste vinter.    

Utdanning for et bærekraftig samfunn

I Viken er det 7,8 prosent unge som ikke deltar i eller har fullført videregående opplæring, og som ikke er i arbeid.    

Miljøfyrtårn støtter opp om flere bærekraftsmål

Gjennom vårt arbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar vi til flere av FNs bærekraftsmål. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø, god avfallshåndtering, god energistyring og et forsvarlig forbruk. Dette er alle temaer som samsvarer godt med FNs bærekraftsmål.  

Økonomiske forskjeller øker i Viken

Selv om absolutt fattigdom ikke er en stor utfordring i Norge, er det store lavinntektsforskjeller innad i Viken.

Til toppen