Hvordan kan karriereveiledning kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Kan karriereveiledning spille en rolle i å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer? 

Innovativ, verdiskapende og bærekraftig Norgesmester!

Wildspotter UB fra Hvam videregående skole i Viken forsynte seg grovt av premiebordet på årets Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. De skal representere Norge under Europamesterskapet den 15. juli 2021.  

Inspirert til videre skolemat-satsing 

Et gratis skolemåltid kan gi positive ringvirkninger, og styrker både helse, læring og trivsel for Viken-elevene. Det tar fylkesrådsleder Tonje Brenna med seg etter møte med flere av landets fremste skolemat-forskere.     

Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.  

Ureist mat på alle fat

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg er ikke maten bare ureist, økologisk og miljøskapende. Som det beste i livet er den også gratis. Rett før vinterferien startet serveringen.  

– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.

Utdanning for bærekraftig utvikling

I prosjektet «Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)» har Viken fylkeskommune gjennom fire videregående skoler et samarbeid med lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De fire videregående skolene er Frogn, Hvam, Ski og Ås. Universitetsskolesamarbeidet er et satsningsområde på forskning og skoleutvikling knyttet til bærekraft.

Fullroser skole for antirasistisk arbeid 

Glemmen videregående skole i Fredrikstad er tildelt Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Måten elever og ansatte jobber sammen på imponerer fylkesrådsleder Tonje Brenna.    

13 skoler valgt ut til gratis skolematprosjekt 

Nå er det klart hvilke videregående skoler som er med i et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken.    

Prøver ut gratis skolemat i 2021 

Fylkestinget vedtok 26. november en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. Dette vil være et prøveprosjekt der inntil 10 nye videregående skoler kan få prøve ut en ordning med skolemat allerede fra neste vinter.    

Til toppen