13 skoler valgt ut til gratis skolematprosjekt 

Nå er det klart hvilke videregående skoler som er med i et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken.  Grøt og banan - Klikk for stort bildeSUNT: Sunn skolemat er en viktig satsing for fylkesrådet i Viken fylkeskommune. Getty Images/ Arx0nt  

Fylkesrådsleder Tonje Brenna er stolt over å ha kommet i gang med et tilbud hun på sikt håper å utvide til alle elever i Viken.

– Er man mett i magen, er det også lettere å konsentrere seg om det man skal lære. Derfor er jeg stolt av at 13 skoler er med på et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i Viken i 2021.

Målet er at alle skolene våre etter hvert skal tilby gratis skolemat til sine elever. Nå skal vi lære av prosjektet og finne gode ordninger for skolemat i Viken, sier Brenna. 

Gode vaner

Fylkesrådsleder Tonje Brenna Morten Brakestad Hun håper prosjektet både kan bidra til at elever lærer gode matvaner de kan ta med seg videre i livet og at de får i seg mat slik at konsentrasjonen holdes gjennom skoledagen.

 Kosthold virker inn både på den enkelte elevs skolehverdag og er viktig for folkehelsen i Viken.  

Skolematundersøkelsen fra 2018 gir et innblikk i norske elevers kosthold.  

- Vi vet at rundt 4000 elever i videregående i Viken ikke spiser noe som helst i løpet av en skoledag. Andre spiser veldig lite eller næringsfattig. Og det er faktisk kun én av ti som spiser grønnsaker i løpet av skoledagen. Det er tall som sier meg at det er på tide å tenke nytt, og derfor innfører vi gratis skolemat, sier Brenna.  

30 av 58

Skolene i fylket som fra før har gratis skolemat viderefører dette. Med det nye prøveprosjektet vil rundt 30 av fylkeskommunens 58 videregående skoler tilby en eller annen form for gratis skolemat.

Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, mens kommunene har ansvaret for barnehager og grunnskolen.

Nå er altså 13 skoler, fra hele fylket, valgt ut i prøveprosjektet som skal vare ut 2021.  

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bilde – Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang med en ordning om et økt tilbud om skolemat.

Erfaringen har vist at et tilbud om skolemat styrker trivsel, læring og øker sosiale muligheter. Mette elever lærer mer, og skolemat er dermed et veldig godt tiltak også for å øke læring. På den måten sikrer vi at flere elever fullfører og består i Viken, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen.    

Sunne matvaner, folkehelse og mindre matsvinn 

Det var før jul Viken fylkeskommune vedtok å iverksette ordningen med gratis skolemåltid ved flere nye videregående skoler i Viken. Skolene som velges ut er også med på satsingen på bærekraftige kantiner, og handler blant annet om kosthold, folkehelse, bruk av lokale råvarer og hvordan man kan redusere matsvinn.

Anne Beathe Tvinnereim Morten Brakestad  - Ordningen med bærekraftige kantiner er et prosjekt som knyttes til ordningen med gratis skolemat. Slik skal man oppnå et helhetlig prosjekt rundt kosthold og bærekraft, som involverer både ansatte og elever, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim som har ansvar for folkehelsearbeidet i fylkeskommunen.   

Skal involvere lærere og elever 

Det er skolene i samarbeid med elevene som skal velge hva og hvordan de skal gjennomføre tilbudet om gratis skolemåltid.  

Blant skolene som er valgt ut er Ål videregående skole i Hallingdal. Rektor Arnstein Sørbøen gleder seg til å komme i gang med ordningen i løpet av noen uker.  

-Vi er veldig glade og entusiastiske for at vi er med på å prøve ut ordningen med gratis skolemat. Vi skal bruke januar til å planlegge, og så håper vi å komme i gang med serveringen i februar, dersom smitteverntiltakene tillater det. 

Både elever, lærere og ledere vil være med i planleggingen. Dette blir både spennende og bra, sier Sørbøen. 

Også rektor Hanne Lorentzen ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg gleder seg til oppstarten.  

- Dette er et veldig viktig prosjekt, som vi er glade for å få være med på. Dette tror jeg både elever og ansatte ved skolen vil sette stor pris på. Det er et tiltak som både kan gi bedre matvaner og øke trivselsfaktoren ved skolen vår, sier Lorentzen.  

Skolene som er med 

Dette er skolene som er valgt ut i prøveprosjektet.  

 • Bleiker videregående skole
 • Buskerud videregående skole
 • Drammen videregående skole
 • Eiker videregående skole
 • Gol videregåande skule
 • Kalnes videregående skole
 • Lier videregående skole
 • Nesodden videregående skole
 • Ringerike videregående skole
 • Strømmen videregående skole
 • Sørumsand videregående skole
 • Vestby videregående skole
 • Ål videregående skule

Skolemat

 • Fra før av har de fleste skolene i tidligere Østfold et tilbud om gratis skolemat. Dette vil videreføres. I tillegg har en rekke skoler et tilbud i egen regi. Med denne ordningen vil dermed inntil 30 videregående skoler ha en eller annen form for tilbud om skolemat på sine skoler. 

 • Den nye satsingen vil, sammen med det eksisterende tilbudet, koste rundt 6-7 millioner kroner. Det er meningen at denne ordningen skal trappes opp etter hvert som det høstes erfaring med forsøket.   

 • Det gjennomføres nå en skolematundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet på alle våre videregående skoler på alle trinn. 

 

Til toppen