Utdanning for et bærekraftig samfunn

I Viken er det 7,8 prosent unge som ikke deltar i eller har fullført videregående opplæring, og som ikke er i arbeid.    

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Hvilket bærekraftsmål velger du?

Vi har spurt medarbeidere fra ulike fagområder i Viken fylkeskommune hvilket mål de er mest opptatt av i jobben sin. 

Til toppen