Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Kristin Myklebust, Hans Martin Enger og Solveig Mæland i Kolben bibliotek - Klikk for stort bildePå Kolbotn kan folk låne både bøker og utstyr i samme lokaler. Cicero

CICERO, senter for klimaforskning, har forsket på deling og om det kan bidra til økt bærekraft i flere år.  

Fra tidligere forskning har vi sett at deling har mange fordeler, men at vi trenger å finne måter å gjøre delingsløsninger større på. Det er mange gode delingsinitiativ i nabolag og blant enkeltgrupper, men en av utfordringene var at folk gjerne deler med de tett på seg, men ikke med større grupper, sier Tom Erik Julsrud, forsker ved CICERO. 

Tom Erik leder nå det nye forskningsprosjektet UPSCALE som skal utforske nærmere hvordan vi kan styrke lokale delingsordninger. Prosjektet skal vil se på den rollen bibliotekene kan ha som et sted og en arena for å utvikle bærekraftig forbruk.

Vi vet for eksempel at de fleste elektriske verktøy blir brukt mindre enn 13 minutter i løpet av levetiden sin og bilene våre står i gjennomsnitt parkert 95 prosent av tiden. Dette er eksempler på at det må finnes en smartere og mer effektiv bruk av gjenstander og tjenester enn måten vi gjør det på i dag, fortsetter han. 

Deling har mange fordeler

I 2018 gjorde CICERO en undersøkelse om deling. Tallene fra undersøkelsen viser at gjenbruk (både arving og deltagelse i bruktmarkeder) er relativt alminnelig i befolkningen, men kun 11 og 22 prosent, henholdsvis, har aldri gitt klær bort eller gitt/solgt til bruktmarked.

Bildeling, utleie av bolig og ting/utstyr og bruk av DNT-hytter er mindre utbredt, og et stort flertall (fra 75 til 87 prosent) har ikke gjort dette det siste året. Dette viser at det er et stort uutnyttet potensial når det gjelder deling på ulike områder. 

Vår forskning har vist at deling har mange fordeler.

I en del tilfeller kan slike løsninger bidra til lavere utslipp av klimagasser (om enn ikke alltid), og de kan gi mer sosial omgang og dermed bidra til større sosial bærekraft. Spørsmålet er imidlertid hvordan vi skal få til mer deling og få flere til å delta i delingsordninger, slik at det får større betydning i samfunnet, fortsetter Tom Erik.  

Dette var bakgrunnen for prosjektet UPSCALE. Prosjektet skal se på hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. Altså ikke bare deling av bøker som skjer i dag, men også andre ting og løsninger.

Prosjektet skal videre utforske løsninger som gjør at bibliotekenes lånesystemer kan brukes som utgangspunkt for mer «desentralisert» deling, utenfor bibliotekets egne lokaler. 

Det er behov for å se hvordan en kan oppskalere deling slik at de kan inkludere flere grupper i befolkningen og samtidig sikre at delingen organiseres på en mest mulig bærekraftig måte, sier han.

 Aktører i lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn, blant annet ved å engasjere innbyggerne utprøving av nye og innovative teknologier og praksiser.  

Bibliotekene er etablerte sosiale arenaer med en velfungerende ordninger for deling, og gjennom deres eksisterende digitale og fysiske infrastruktur representerer dette en viktig ressurs for å oppskalere nye delingsmåter med utgangspunkt i lokalsamfunnene, sier Tom Erik.  

Kolben – mer enn bare bøker 

Fire av bibliotekene i Viken, Drammen, Nordre Follo, Lier og Lillestrøm, er med i UPSCALE. På Kolben i Kolbotn møter vi Hans Martin Enger, han er både bibliotekar på biblioteket og frivillig i Framtiden i våre hender som driver BUA på Kolbotn. Har kan folk låne både bøker og utstyr i samme lokaler.  

Siden vi startet BUA i 2016 har vi lånt ut ting og utstyr 17474 ganger. Det syns vi er et imponerende tall.

Vi håper jo at utlånet vårt bidrar til at folk lar være å kjøpe ting og heller låner hos oss for å teste det ut. På den måten kan vi bidra til at flere får prøvd ut ulike aktiviteter uavhengig av økonomi til å kjøpe utstyr, og kanskje vi bidrar til at terskelen for å prøve nye aktiviteter blir lavere, sier Hans Martin.  

Kristin Myklebust jobber også som bibliotekar på Kolben.  

Det har vært viktig for oss å inkludere BUA i lokalene til biblioteket slik at det kan være enkelt for folk å komme i kontakt med deling av andre ting enn bøker.

I dag blir alle voksne som får lånekort også automatisk registrert i BUA og får informasjon om dette tilbudet. Samfunnet endrer seg og da må bibliotekene også se på hvordan vi kan fortsette å være en sosial møteplass  også for nye grupper, forteller hun. 

Kristin Myklebust, Hans Martin Enger og Solveig Mæland i Kolben bibliotek - Klikk for stort bildeKristin Myklebust, Hans Martin Enger og Solveig Mæland i Kolben bibliotek Cicero Lager ble til BUA

På Kolben ble et tidligere lagerrom for bøker ryddet for å få plass til BUA i 2016. På den måten har de gjort utlån av andre ting enn bøker veldig synlig for de som kommer inn i lokalene.  

For oss her på Kolben er bærekraftmål 17- samarbeid for å nå målene om en mer bærekraftig samfunnsutvikling, viktig. Biblioteket har aldri hatt en intensjon om å gjøre dette på egenhånd. Man er helt avhengig av frivilligheten for å få dette til, og vi frivillige er avhengige av biblioteket. Ingen hadde klart dette alene, men når vi samarbeider får vi det til, skyter Hans Martin inn.  

Det er Framtiden i våre hender som eier utstyret BUA låner ut. Utstyret har de fått kjøpt inn via gode støtteordninger hvor de har søkt om støtte.  

Det er viktig for oss å ha frivillige som kan se over utstyret og sørge for at det er i orden etter utlån. Folk skal ikke være redde for at småskader ved normalt bruk skal gjøre dem erstatningsansvarlig. Uhell kan skje, og da har vi frivillige som kan fikse på ting, sier Hans Martin.  

Selve utlånet hadde vi heller ikke hatt kapasitet til alene som bibliotek hvis ikke de frivillige stiller opp. De er en utrolig viktig ressurs for oss, fortsetter Kristin.  

I disse dager skal BUA-rommet pusses opp. Utstyret skal få flytte inn i nye omgivelser innen midten av november. Dette arbeidet gjøres på dugnad. 

Solveig Mæland ble frivillig på BUA i slutten av august og gleder seg til å ta fatt på oppussingen.  - Jeg kom til BUA etter at jeg hadde meldt meg som frivillig på Frivillighetssentralen før sommeren. Det er gøy og meningsfylt å kunne få lov til å bidra på dugnaden for å pusse opp lokalene.  

Solveig Mæland i Kolben bibliotek - Klikk for stort bildeSolveig Mæland i BUA Cicero

Solveig forteller at hun bidrar på BUA så ofte hun kan.  

Vi har det veldig gøy vi som er frivillige her. Dagene på BUA er varierte, og det er spennende å se de ulike menneskene som kommer for å låne. Vi som er frivillige passer på at utstyret er i orden før det leveres ut, vi passer på at alt er registrert inn riktig på nettsidene og sørger for at vi holder litt orden her på rommet vårt. Vi kunne gjerne vært flere frivillige, så det er bare å melde seg hvis du syns det høres gøy ut, avslutter Solveig.  

Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef i Viken, er imponert over prosjektet.

Bibliotek har alltid hatt delingskulturen og det å gi demokratisk tilgang til litteraturen i ryggmargen. Dette prosjektet fører begge disse prinsippene videre, i samarbeid med frivilligheten og næringslivet. Vi håper målet om å skalere opp prosjektet og gjøre bibliotekene til motor for mer bærekraftig forbruk gjør at flere bibliotek i Viken hiver seg med.  

Viken fylkesbibliotek kan kontaktes av bibliotek som er interessert i delta i prosjektet, eller som ønsker å starte med lignende aktiviteter. 

BUA på Kolben vil være under oppussing fram til 16. november 2020. Ta gjerne turen innom dem etter oppussingen hvis du er nysgjerrig på utlån av utstyr eller har lyst til å vite mer om det å være frivillig.  

Til toppen