Bygger bro inn i det norske samfunnet

Med tilpasset opplæring og ekstra språkstøtte, er 13 voksne elever med kort fartstid i Norge på god vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å gå ut med fagbrev fra Eidsvoll videregående skole om tre og et halvt år. Prosjektet heter Bygg broen.
Fornøyde deltakere i Bygg broen - Klikk for stort bildeFornøyde deltakere i Bygg broen John Gunnar Johnsrud  

Det var NAV Eidsvoll og Ullensaker som tok initiativet til Bygg broen, og Eidsvoll og Ullensaker kommuner fikk til et godt samarbeid med Viken fylkeskommune og NAV Øst-Viken. Med seg på laget har de opplæringskontoret for byggebransjen, Byggopp.

Bygg broen-deltaker bruker sirkelsagen.  - Klikk for stort bildeÅ håndtere verktøy er en viktig del av utdanningen. John Gunnar Johnsrud  Vinn-vinn-mulighet

– Bygg broen er et tilbud for innvandrere fra det vi kaller landgruppe 3, altså utenfor EØS-området, forteller Sissel Viken i Ullensaker kommune, prosjektleder for Bygg broen i Voksenopplæringen for Øvre Romerike.

Hun mener dette prosjektet forener byggebransjens behov for lærlinger og kvalifisert arbeidskraft og voksne innvandreres behov for utdanning som gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, understreker at utdanning for voksne innvandrere et satsingsområde I Viken fylkeskommune.

– Mange voksne som kommer til Norge mangler den kompetansen arbeidsgiverne etterspør, og de trenger å lære norsk i praksis. Med regionreformen fikk fylkeskommunen et større ansvar for å integrere innvandrere i arbeids- og samfunnsliv.

Bygg Broen er et godt eksempel på hvordan vi kan tilpasse utdanningen til denne gruppa, og det blir spennende å følge elevene gjennom disse årene.

Bred rekrutteringsprosess

Kommunene har rekruttert deltakere fra hele Romerike via Voksenopplæringen, introduksjonsprogrammet, Jobbsjansen og NAV.

– Vi inviterte 50 påmeldte kandidater til et informasjonsmøte. 30 av disse tok vi inn til intervju, og 26 fikk avlegge en opptaksprøve.

Vi ønsket å finne de som hadde forutsetninger for å gjennomføre programmet, noe som er viktig for at både elevene og prosjektet skal lykkes, forteller Sissel Viken.

Kandidatene ble testet i norsk, engelsk og matematikk, og de fikk også noen praktiske oppgaver på verkstedet. 18 deltakere fikk tilbud om å bli med og takket ja, og nå er de en gruppe på 13 veldig takknemlige, fornøyde og ivrige elever, som har begynt på sin fireårige praktiske utdanning.

ElleBygg broen-deltakere i verkstedet.  - Klikk for stort bildePå Eidsvoll videregående skole får 13 elever ta fagbrev gjennom prosjektet Bygg broen. John Gunnar Johnsrud ve menn og to damer fra Syria, Afghanistan og Ukraina kombinerer norskopplæring med praktiske byggfag, og synes de har fått en «gullbillett» til det norske arbeidsmarkedet.

Kombinerer praktisk utdanning med språkopplæring

– De skal i all hovedsak ha undervisningen i bedrift, med oppfølging underveis fra skolen, forteller Terje Flatmo, inspektør for bygg- og anleggsfag på Eidsvoll videregående skole. Han har ansvaret for det faglige innholdet og opplegget i Bygg broen.

Klassen tar den teoretiske og praktiske utdanningen parallelt gjennom fire år, med praksis en dag i uken første året, to dager i uken andre året, tre dager i uken tredje året og fire dager i uken fjerde året. De går altså et annet løp enn vanlig yrkesfagopplæring, som har to år på skolen og deretter er fulltidslærlinger.

– På grunn av koronasituasjonen har vi måttet snu litt på flisa. Elevene skulle vært på utplassering i bedrift i høst og i vinterferien. Isteden la vi den praktiske undervisningen på skolen, og fikk meget god hjelp av opplæringskontoret for byggfag, Byggopp, forteller Terje Flatmo.

Han er godt i gang med å planlegge alternativ undervisning på skolen for våren, hvis bedriftspraksis ikke blir mulig. Igjen har han god støtte av Byggopp. Flatmo legger til at elevene også får noe språkhjelp, blant annet av en språkkyndig IKT-medarbeider.

Språkhjelpen dekkes av prosjektet «101 deltagere med økt læringsutbytte», et Viken fylkeskommune-prosjekt som får økonomisk tilskudd fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

To Bygg broen-deltakere samarbeider om å bygge mur.  - Klikk for stort bildeDet er godt samarbeid mellom Bygg broen-deltakerne. John Gunnar Johnsrud

Minoritetsspråklige

God støtte fra Byggopp Oslo, Akershus og Østfold

– Dette prosjektet er veldig positivt, og vi er ganske sikre på at vi klarer å skaffe læreplasser til alle 13 deltakerne, sier opplæringsleder Erik Sørum i Byggopp Oslo, Akershus og Østfold.

– Pandemien har satt en stopper for en del av praksisen ute i bedrift, men vi har klart å legge til rette med praksis på skolen. Og for en del av elevene har det vært bra å få språket litt mer på plass før de skal ut i arbeidslivet, sier opplæringslederen, som ser at språkferdighetene har bedret seg veldig siden klassen startet i august.


– Målet er at hele denne klassen skal gå ut med fagbrev om drøye tre år. Da må vi gi dem et solid faglig og språklig grunnlag slik at de får læreplasser og har forutsetninger til å bestå fagprøven.

Vi er veldig takknemlige for å ha Byggopp med oss på prosjektet slik at vi kan få til god og arbeidslivsnær undervisning på skolen når det ikke er mulig å ha praksis ute i bedriftene, avslutter Terje Flatmo.

Her kan du lese mer om byggebransjens opplæringskontor – Byggopp – i Oslo, Akershus og Østfold.

 

Bærekraftig prosjekt

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. "Bygg broen" bidrar til å nå bærekraftsmålene 1, 4, 8, 10 og 17.

Viken fylkeskommune    

Til toppen