Hvordan kan karriereveiledning kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Kan karriereveiledning spille en rolle i å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer? 

Kristine Winjevoll, rådgiver i Innlandet fylkeskommune, og Geir Syvertsen, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune, utforsker i en artikkel på veilederforum.no hvordan karriereveiledning kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Les innlegget "Ingen skal utelates" her.

Til toppen