Inspirert til videre skolemat-satsing 

Et gratis skolemåltid kan gi positive ringvirkninger, og styrker både helse, læring og trivsel for Viken-elevene. Det tar fylkesrådsleder Tonje Brenna med seg etter møte med flere av landets fremste skolemat-forskere.   

SKOLEMÅLTID TIL FROKOST: Forskere, politikere, representanter fra utdanningsforbund og representanter fra Vikens videregående skoler deltok på frokostmøtet 3. mars. skjermdump  

– Dette var et utrolig fint møte. Det å få perspektiver og innsikt fra landets fremste forskere på skolemat, er svært nyttig for utviklingen av prosjektet videre. Kan vi hjelpe dagens unge med å få gode og sunne matvaner vil det gi mange positive effekter for Viken-samfunnet. Det vi hørte i dag, har gjort meg enda mer overbevist om at dette er en riktig og kjempeviktig satsing framover, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.  

3. mars inviterte hun til digitalt frokostmøte om skolemåltid. Bakgrunnen var pilotprosjektet som Viken fylkeskommune ruller ut i disse dager, hvor 13 videregående skoler skal servere gratis skolemåltid til sine elever. Rundt 125 deltagere fra alle videregående skoler, utdanningsforbund og politikk var til stede i møtet.

Matforbruk, folkehelse og bærekraft 

Til møtet var flere forskere invitert for å snakke om hva innføringen av skolemåltid kan bety.   

Marte Von Krogh fra Matvalget, har vært involvert i det som handler om bærekraftige kantiner i prosjektet, og trakk fram nettopp viktigheten av å se gratis skolemat i en større sammenheng.   

– Vi heier på Viken fylkeskommunes prosjekt, og er glad for at dere har satt prosjektet i sammenheng med matforbruk, folkehelse og bærekraft, påpekte hun.  

Videre ga professor Liv Elin Torheim et innblikk i hvilken betydning skolematen kan ha for folkehelsa. Her viste hun blant annet til forskning som viser at gratis skolemåltid kan utjevne sosiale forskjeller.  

– Det er stort potensiale å fremme helse, trivsel og bedre læring gjennom satsing på skolemåltid. Derfor er det satsingen til Viken fylkeskommune veldig bra, sa Torheim.  
 
Andre foredragsholdere var leder for Senter for evaluering av folkehelsetiltak ved Folkehelseinstituttet (FHI) Arnfinn Helleved og professor ved Universitetet i AgderElling Tufte Bere, prosjektleder for pilotprosjektet «Utvikling av en nasjonal modell for skolemat». De ga et innblikk i noen resultater og forskning på skolematordninger.  

– En bedre skolematordning vil ha nytte når det gjelder kosthold, helse, læring og bærekraft. Han viste til en undersøkelse at elever vurderer det som viktig at maten smaker godt. Da er det en utfordring å treffe på et riktig nivå med et tilbud som elevene liker, sa Tufte Bere.  

- Viktig forskning 

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, er fornøyd med at skolematprosjektet nå er satt i gang.  

Les om oppstarten på Kalnes videregående skole i Sarpsborg her 

– Jeg er glad for at vi er i gang med å innføre gratis skolemåltid på flere av våre videregående skoler, og jeg gleder meg til fortsettelsen og til at vi får gratis skolemåltid på alle videregående skoler i Viken, sa hun. 

Hun viste til de gode erfaringene fra tidligere Østfold fylkeskommune med skolemat. En evaluering av denne ordningen viste at det var gjennomførbart, og det bidro til bedre læringsmiljø og klassemiljø.  

– Det er viktig å bringe inn forskning og erfaringsbasert kompetanse når vi diskuterer skolemåltid, sa Jacobsen videre.  

Til toppen