Utdanning for bærekraftig utvikling

I prosjektet «Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)» har Viken fylkeskommune gjennom fire videregående skoler et samarbeid med lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De fire videregående skolene er Frogn, Hvam, Ski og Ås. Universitetsskolesamarbeidet er et satsningsområde på forskning og skoleutvikling knyttet til bærekraft.

Mål for «Utdanning for bærekraftig utvikling»

Samarbeidet om bærekraftig utdanning ble inngått i 2017 og løper fram til våren 2022. I denne perioden har Frogn, Hvam, Ski og Ås sammen med lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som mål å utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling.

Prosjektet ønsker også å utvikle bærekraftige holdninger og handlinger i skolen. I "UBU i praksis" utforsker man derfor hvordan elever, lærere, ledelse og andre ansatte kan utvikle fokus på bærekraft for hele skolen.

Les mer om Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis).

Forsker på erfaringene fra prosjektet

"UBU i praksis" forsker også på hvordan erfaringene fra samarbeidet kan anvendes inn i lærerutdanningen. Målet er å utvikle en lærerutdanning som utdanner lærerne i å bidra til en bærekraftig utvikling. Her kan du se forskningsprosjektene i «UBU i praksis». 

 

Til toppen