– Viken har nulltoleranse for mobbing i skolen

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing, og var personlig da han holdt et innlegg i forbindelse med Vikens første nettverksseminar for beredskapsteam som jobber mot mobbing i skolen.
Bilde av Roger Ryberg - Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg Skjermdump

Det digitale nettverksseminaret ble arrangert 3. februar i regi av elev-, lærling-, og mobbeombudet i Viken.

I flere Viken-regioner er det, eller er det i ferd med å komme på plass, egne beredskaps-/innsatsteam, som skal støtte og veilede barn, elever og foreldre, slik at de får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt psykososialt miljø, uten mobbing.

Skoleeiers ansvar

Det er skoleeier som har ansvar for at det ikke skjer mobbing på skolen.

Gruppebilde av mobbeombud - Klikk for stort bildeFelles front mot mobbing. Foran, fra venstre: Andreas Nilsson, Janne Myraas, Henrikke Bugdø-Aarseth og Anette Wessel. Bak, fra venstre: Bodil J. Houg og Beate Mellemsether. Ikke tilstede: Henning E. Svensson og Almir Martin. Viken fylkeskommune – Det handler ofte om å stille de vanskelige spørsmålene, slik at skoleeiers internkontroll blir bedre. Det vet jeg at vi har kompetansen til.

– Men vi må også tørre å være litt modige, sier leder for elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken, Bodil Jenssen Houg.

Kan lære av vegvesenet

Hun viser til nullvisjonen til Statens vegvesen når det gjelder antallet drepte i trafikken.

– For 20 år siden trodde mange det var uoppnåelig å ha en visjon om null drepte i trafikken. Så lenge det var to biler på veien, vil det være en risiko for ulykker, sa mange.

– Men man turte å ta noen upopulære grep, som å senke farten, bygge midtdeler og etablere rundkjøringer, og de siste årene har det vært en stor nedgang i antall trafikkdrepte.

– Dette kan vi lære av. Det må også være en visjon om nulltoleranse for mobbing i skolen, og en tro på at det mulig å få til, sier hun.

Brennende engasjement mot mobbing

Fylkesordfører Roger Ryberg er brennende engasjert i kampen mot mobbing og trakassering i skolen.

– Mobbing må og vil aldri tolereres. Det skal være like trygt for alle, elever og ansatte, og uansett hvilken skole man går på i Viken. Ingen skal behøve å oppleve mobbing.

– Derfor må vi lese forskning, dele erfaringer, forske på egen praksis og ikke glemme å høre på, og tro på, de unge når de forteller.

– Jeg husker selv fra når jeg gikk på skolen. Ofte ble ikke mobbing tatt på alvor, og lærerne avviste det som noe man bare måtte tåle, og en del av det å bli voksen. Man måtte bare manne seg opp. Men slik er det ikke, mobbing må aldri tolereres, sier Ryberg.

Delte en personlig historie

Fylkesordføreren delte også en personlig historie om netthets, som han ikke har fortalt offentlig før. 

– Jeg oppsøkte en mann hjemme en gang, som lirte av seg rasistiske kommentarer på nettet, og snakket med ham om de tingene han hadde skrevet. Det endte med å bli en fin samtale, hvor vi også snakket om mye annet.

– Nå mener jeg ikke at alle skal gjøre som jeg, å oppsøke mobberne hjemme. Men det er viktig å engasjere seg, snakke sammen og si fra hvis man selv opplever urett eller er vitne til det, sier fylkesordføreren.

Ombudet har en sentral rolle

Elev-, lærling-, og mobbeombudet i Viken er en sentral aktør for å bidra til at alle barn og unge i vår region skal ha et trygt og godt miljø å vokse opp.

Til toppen