Utdanning for et bærekraftig samfunn

I Viken er det 7,8 prosent unge som ikke deltar i eller har fullført videregående opplæring, og som ikke er i arbeid.    

Bibliotek som motor for mer bærekraftig forbruk 

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Til toppen