Viken etablerer ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller.
Bilde av forskjellige folk rundt et bord - Klikk for stort bilde- Vår jobb er å være med å bidra til å legge til rette for fellesarenaer der man kan møtes på tvers, sier Tonje Kristensen (Ap). Jarle Nyttingnes  

Den nye tilskuddsordningen er for alle innbyggere i Viken, men er særlig myntet på utsatte grupper, og barn og unge.

Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til å:

  • skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering
  • forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap
  • sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper
  • bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og frist for å søke

Stolt fylkesråd

Tonje Kristensen Morten Brakestad   — Jeg er stolt og glad over å kunne kunngjøre denne nye tilskuddsordningen, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

— Ordningen vil bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning, og vil bidra til å fremme mangfold og integrering – noe jeg er veldig opptatt av, sier hun.

Ønsker å nå særlig innvandrere

— Viken er et mangfoldig fylke. Vi har ikke bare store og små kommuner og lokalsamfunn, men også et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, sier fylkesråden.

Vår jobb er å være med å bidra til å legge til rette for fellesarenaer der man kan møtes på tvers.

— Jeg håper at ordningen vil bidra til å styrke innvandrerbefolkningen og andre gruppers tilhørighet til Viken-samfunnet, forhindre utenforskap, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Da trenger vi flere møteplasser, sier Kristensen.

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner (også AS) som for eksempel foreninger, lag, stiftelser som er registrert i frivillighetsregisteret.

Organisasjonen må ha adresse i Viken, og må ikke ha økonomisk fortjeneste som formål.

Oppfordrer til samarbeid

Søkerne til tilskuddsordningen oppfordres til å etablere samarbeid med andre frivillige organisasjoner og/eller andre aktuelle aktører innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv.

Dette vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Flere av bærekraftsmålene kommer til anvendelse gjennom denne tilskuddsordningen, blant annet:

  • 5: Likestilling mellom kjønnene
  • 10: Mindre ulikhet
  • 16: Fred og rettferdighet
  • 17: Samarbeid for å nå målene.

Les også: 

Til toppen