Vil styrke samarbeid for å beskytte vannet vårt

– Vannet binder oss sammen, og sammen må vi jobbe for å nå bærekraftmålene og miljømålene i vannforvaltningsplanene. Jeg utfordrer sentrale og lokale myndigheter til økt samarbeid og felles forvaltning av vannressursene våre.  

Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.

Til toppen