Bedrifter i Viken starter bærekraftsnettverk

Fem bedrifter, godt spredt i Viken, danner nå nettverk for å kunne møte FNs bærekraftsmål. Etableringen er et resultat av krisepenger fra fylke og regjering – og et ønske om å utgjøre en forskjell.
Mann og dame monterer deler - Klikk for stort bilde Semcon

I utgangspunktet er det en ymse gjeng: Digitaliserings-, robotiserings- og elektrifiseringsbedriften Goodtech (Oslo, Moss og Fredrikstad, blant annet), flyindustribedriften GKN Aerospace (Kongsberg), klesbedriften Holzweiler Items (Lysaker, Bærum), innovasjonsbedriften Semcon (Kongsberg) og ærverdige Sundvolden hotell på Krokskogen.

Det de har til felles er ønsket om å bidra til bærekraftige løsninger hver for seg, og sammen. De har alle søkt om midler til kompetanseheving, og fått det.

Tverrsnitt

– Selv om det foreløpig bare er fem bedrifter i nettverket, dekker disse et bredt spekter av forskjellige bransjer. Bedriftene er dessuten lokalisert i ulike geografiske områder og av varierende størrelse. Til sammen utgjør de på mange måter det mangfoldet som preger Viken-samfunnet, sier seniorrådgiver Hans Olav Gammelsrud fra Viken fylkeskommune.

Det har også kommet forespørsler fra andre bedrifter om et nærmere samarbeid med fylkeskommunen innen ulike bransje- og temaområder.

– Det pågår nå en prosess for å samordne dette, og vurdere hva som vil være hensiktsmessig å etablere. Derfor er det de fem bedriftene som er de primære driverne av bærekraftsnettverket. Representanter for Viken fylkeskommune vil imidlertid delta, observere og informere om relevante saker på nettverksmøtene. På den måte vil også fylkeskommunen lære mye om hvordan det jobbes med bærekraftsmål i Viken, påpeker Gammelsrud.

I tråd med vedtak

Fra Vikens side er denne satsingen på bærekraft et bevisst, politisk valg, og nedfelt i samarbeidsplattformen i Viken:

Fylkesrådet vil bygge sin politikk og sine prioriteringer på FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser. I tråd med regionreformen skal fylkeskommunene også i større grad mobilisere og samarbeide med kommuner, bedrifter, kultur og frivillighet for påvirke samfunnsutviklingen.

Bedriftene:

GKN Aerospace:

 1. Om hovedformålet med å delta i nettverket: – Vi ønsker å bidra til å sette fokus på dette viktige området (bærekraft) og tenker at det er en god anledning til å gjøre det gjennom dette nettverket. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt bærekraftsmålene både internt i bedriften, men også i et samfunnsperspektiv. Dette er viktig for å utviklingen av både lokalsamfunn og globalt, og vi vil gjerne vise at GKN Aerospace Norge tar sosialt ansvar.
 2. Om forventninger: – Vi ønsker å dele erfaringer og læring med de andre deltagerne i nettverket. Det kommer mye godt ut av å samarbeide og hjelpe hverandre i slike saker. Det er ikke alltid like lett å finne ut hvordan man skal jobbe med bærekraft på den beste måten, og vi tror derfor at deling kan bidra positivt til dette. Ved å stå sammen kan vi også få større moment og muligheter til å få et større fokus og mer kraft bak det vi jobber med innenfor dette området, ikke minst med tanke på støtte fra Viken.
 3. Om bærekraftsmål: Vi har hovedfokus på å redusere vårt forbruk av energi, vann og ressurser, hindre forsøpling og forgiftning av naturen, samt redusere vårt karbonavtrykk, men har bærekraft med i ledelsessystemet i bedriften.

Holzweiler:

 1. Om hovedformålet med å delta i nettverket: Hovedformålet for oss er å se hvordan kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av bransjer kan bistå oss på veien til å nå være bærekraftsmål.
 2. Om forventninger: Mer innblikk i hvordan andre jobber med bærekraft og et samarbeide som fører med seg målbare resultater.
 3. Om bærekraftsmål: I hovedsak jobber vi med 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9: Industri, Innovasjon og Infrastruktur, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og 13: Stoppe klimaendringene.

Sundvolden:

 1. Om hovedformålet med å delta i nettverket: Hovedformålet med nettverket for vår del er å lære av de andre, kanskje samarbeide om enkelte prosjekter og bli mer bevisst muligheter for mer bærekraftig drift her hos oss.
 2. Om forventninger: Vi forventer å få en bedre Bærekraftstrategi som igjen vil bedre vårt omdømme og vår konkurransekraft.
 3. Om bærekraftsmål: Vi jobber med flere bærekraftsmål, herunder både 3, 8, 11, 12 og 13.

Semcon:

 1. Om hovedformålet med å delta i nettverket: Vi ble med i nettverket på bakgrunn av at vi skal øke vår kunnskap og kompetanse innen Bærekraftig Design og hvordan teknologien vi er med på å utvikle kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Vi ønsker også i tidlig fase av vår produktutvikling å være godt rustet til å veilede våre kunder i en mer bærekraftig retning.
 2. Hovedformålet: øke vår kunnskap, dele kunnskap på tvers av ulike industrier og bransjer innen emnet. Vi ser også muligheter for å inngå samarbeid med andre bedrifter.
 3. Om forventninger: Vi har et mål om å bygge Bærekraftig Design/ECO Design som et eget fagfelt hos oss. Vi håper vi gjennom dette nettverket kan inspirere andre bedrifter og bli inspirert til hvordan vi kan øke vårt fokus på bærekraft (både gjennom vår teknologiutvikling og gjennom våre interne prosesser og forretningsstruktur).
 4. Om bærekraftsmål: Vi har ikke konkret fokus på noen av de 17 bærekraftsmål siden vi jobber så bredt mot ulike kunder og industrier (alt fra teknologi innen kreftbehandling, elektrifisering, robotisering til tung mekanisk produktutvikling innen produksjon og industri).

Goodtech:

 1. Om hovedformålet: Vi ser på nettverket som en mulighet til å øke vår kunnskap og bevisstheten om bærekraft, samt lære mer om bærekraftsmålene. Gjennom nettverket vil vi å bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å levere løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning, samtidig som vi minsker det miljømessige fotavtrykket fra egen virksomhet.
 2. Om forventninger: Gjennom nettverkssamarbeidet ser vi muligheten for å dele kunnskap om bærekraft og teknologier knyttet til bærekraftsmålene. Vi ønsker også å lære mer om andre bransjer, og hva de jobber med innen bærekraft. Gjennom økt kunnskap, kunne fremstå som en mer foretrukken leverandør gjennom riktig fokus på bærekraftsmålene.
 3. Om bærekraftsmål: I Goodtech er vårt fokus knyttet til disse bærekraft målene. Nr. 6 Rent vann og gode sanitærforhold – Nr. 7 Ren energi for alle – Nr. 9 Innovasjon og infrastruktur – Nr. 13 Stoppe klimaendringene.

Se bildegalleri fra alle bedriftene

Til toppen