Mål 1: Utrydde fattigdom

Det er lite absolutt fattigdom i Norge, men det har vært en økende inntektsulikhet de siste årene. Hvor stor inntekt man trenger for å dekke sine behov varierer med livsfase, husholdningstype og bosted. Andelen med lavinntekt har økt mest for de mellom 18 - 34 år. Det har også vært en tydelig økning i andelen barn i husholdninger med lavinntekt. 

To jenter ser ut over byen, en elv renner i midten - Klikk for stort bilde Baturay Tungur/Getty Images

FNS mål nr 1 Utrydde fattigdom - Klikk for stort bilde Visste du at 8.8 prosent av befolkningen i Viken har vedvarende lavinntekt?

Til toppen