Mål 10: Mindre ulikhet

Ulikhet handler om inntekt/formue, tilgang til nødvendige tjenester og inkludering. Blant personer som opplever at de har en funksjonshemming er kun 44 prosent i arbeid, mot 74 prosent i hele befolkningen. Omfanget av lavinntekt i Viken er stort blant innvandrere og særlig bosetting av flyktningfamilier i små kommuner kan gi store utslag i andel personer med lavinntekt.  

To jenter i samtale - Klikk for stort bilde Getty Images  

FNS bærekraftsmål nr 10 er mindre ulikhet - Klikk for stort bilde Visste du at kvinner og personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i kommunestyrene?

Til toppen