Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Byer og bosettinger bør være inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde strøk. Det er stor variasjon i størrelse på byene og tettstedene i Viken, og i hvilke utfordringer de står overfor. Helhetlig by- og stedsutvikling handler om å se det fysiske miljøet i sammenheng med det sosiale livet og menneskers opplevelser. 

Barn som leker og hopper - Klikk for stort bilde Getty Images

FNS bærekraftsmål nr 11er bærekraftige byer og lokalsmfunn - Klikk for stort bilde Visste du at 91 prosent av befolkningen har tilgang på grøntareal i nærmiljøet?