Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Husholdninger i Viken produserer 419.000 tonn avfall i året. Andelen av husholdningsavfallet som går til materialgjenvinning og biogassproduksjon har økt, men andelen som blir gjenvunnet til andre materialer eller ombruk, bør økes. I mange av hyttekommunene er gjenvinning av husholdningsavfall en utfordring.

Man bærer pappavfall - Klikk for stort bilde Getty Images

FNS bærekraftsmål nr 12 er ansvarlig forbruk og produksjon - Klikk for stort bilde   Visste du at vi er blant de dårligste i verden på bærekraftig forbruk og produksjon?

Til toppen