Mål 13: Stoppe klimaendringene

Trass i kutt av klimagassutslipp har vi langt igjen for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn. Vi må kutte alle utslipp fra fossile kilder og kraftig redusere prosessutslipp fra transport, landbruk og industri. De resterende utslippene kan ikke være større enn det som fanges opp av eller bindes i skog, jord og havbunn eller gjennom nye teknologiske løsninger. I Viken kan vi forvente at klimaendringer vil føre til økt naturfarer.

Bil og lastebil i snøvær - Klikk for stort bilde Getty Images

FNS bærekraftsmål nr 13 er å stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde Visste du at klimagassutslippene i Viken gikk ned med 9,5 prosent mellom 2009 og 2017?

Til toppen